ไอรินทร์ วรศิริฐานันท์ cover photo
ไอรินทร์ วรศิริฐานันท์
ไอรินทร์ วรศิริฐานันท์


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ชนะจากการแข่งขัน TFEX Trading challenge 2017
    - ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารอนุพันธ์ Derivative License (DL) และตลาดทุน IC License (Single License)