ไอรินทร์ วรศิริฐานันท์ cover photo
ไอรินทร์ วรศิริฐานันท์
ไอรินทร์ วรศิริฐานันท์
ผู้ชนะจากการแข่งขัน TFEX Trading challenge 2017

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ชนะจากการแข่งขัน TFEX Trading challenge 2017
    - ถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารอนุพันธ์ Derivative License (DL) และตลาดทุน IC License (Single License)

3.6 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส