กชกร โซ่สายคำ (ครูฝ้าย) cover photo
กชกร โซ่สายคำ (ครูฝ้าย)
กชกร โซ่สายคำ (ครูฝ้าย)
จบจากคณะมัณฑศิลป์, ศิลปากร ภาควิชาประยุกตศิลป์ศึกษา เอกจิตรกรรม ประวัติการทำงาน - ประสบการณ์ศิลปินวาดภาพประกอบมากกว่า 15 ปี - เคยร่วมงานกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ได้แก่ Disaya, ZOE Scarf, S&P, Amaffi, Zaab Eli, Pomelo, Apple, Louis Vuitton, Kate Spade NY, Tiffany&Co และอีกมากมาย - วิทยากรรับเชิญพิเศษ Workshop ทดลองงานศิลปะ: แต้มสีสันลงในงานพฤกษศิลป์ ที่ Apple Stor Icon siam October 2019

    ประวัติโดยย่อ
    - จบจากคณะมัณฑศิลป์, ศิลปากร ภาควิชาประยุกตศิลป์ศึกษา เอกจิตรกรรม
    - ประสบการณ์ศิลปินวาดภาพประกอบมากกว่า 15 ปี
    - เคยร่วมงานกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ได้แก่ Disaya, ZOE Scarf, S&P, Amaffi, Zaab Eli, Pomelo, Apple, Louis Vuitton, Kate Spade NY, Tiffany&Co และอีกมากมาย
    - วิทยากรรับเชิญพิเศษ Workshop ทดลองงานศิลปะ: แต้มสีสันลงในงานพฤกษศิลป์ ที่ Apple Stor Icon siam October 2019

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส