FIT JUNCTIONS ACADEMY cover photo
FIT JUNCTIONS ACADEMY

4.9 คะแนนเฉลี่ย

609 รีวิว

36 คอร์ส

FIT JUNCTIONS ACADEMY
ถ้าคุณอยากมีหุ่นดี สุขภาพดี หรืออยากเริ่มต้นสร้างอาชีพ ในสายฟิตเนส สุขภาพ และต่อยอดไปถึงการเป็นเจ้าของกิจการ หรือมียิมเป็นของตัวเอง FJ ACADEMY คือจุดเริ่มต้น ที่จะช่วยคุณไปถึงเป้าหมาย
FJ ACADEMY เป็นสถาบันสถาบันสอนออกกำลังกาย โภชนาการ และทักษะในการประกอบอาชีพ สายฟิตเนส และสุขภาพ ที่เน้นที่การ นำวิทยาศาสตร์ ที่ทันสมัยที่สุด มาปรับให้สามารถลงมือทำ สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุด และจับต้องได้ที่สุด เราเน้นว่าทุกอย่างที่เราสอน ต้องสร้างผลลัพธ์ ทั้งเชิงร่างกาย และต้องนำไปต่อยอด ให้เกิดรายได้ ได้ด้วย ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เราได้เปลี่ยนแปลงร่างกาย ให้กับนักเรียนของเรามากมาย นอกจากนั้น เราได้สร้างบุคลากร ในสายอาชีพฟิตเนส ให้เติบโต และสร้างรายได้มั่นคง รวมถึงเปิดกิจการของตัวเอง โดย Fit junctions เน้นการสอน Step by Step เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้ได้จริง ผู้ก่อตั้ง FIT JUNCTIONS คือ "คุณฟ้าใส พึ่งอุดม" ผู้มีประสบการณ์ในการศึกษาและทำงานด้านฟิตเนสและโภชนาการกว่า 19 ปี และสอนผ่านสื่อ Online มามากกว่า 1,500 คลิป

    ประวัติโดยย่อ
    - FIT JUNCTIONS สถาบันสอนออกกำลังกายและโภชนาการชั้นนำของไทย
    - เป็นฟิตเนสเจ้าเเรกที่มีเเนวทางการสอน แนะนำวิธีการออกกำลังกายและโภชนาการที่ถูกต้อง เน้นที่การลงมือทำจริง และความรู้เชิงทฤษฎี
    - ก่อตั้งโดย "คุณฟ้าใส พึ่งอุดม" ผู้มีประสบการณ์ในการศึกษาและทำงานด้านฟิตเนสและโภชนาการกว่า 18 ปี

4.9 คะแนนเฉลี่ย

609 รีวิว

36 คอร์ส