เอกภาวิน สุนทราภิชาติ cover photo
เอกภาวิน สุนทราภิชาติ
เอกภาวิน สุนทราภิชาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

  Deputy Vice President, Investment Strategy Department
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
  EDUCATION
  - Master of Economics from Kasetsart University, Thailand
  - Bachelor of Business Administration from Kasetsart University, Thailand
  WORK EXPERIENCE
  Jan 2007 to Jan 2012
  - Fundamental Analyst from AIRA SECURITIES CO., LTD
  April 2005 to Dec 2006
  - Technical Analyst from KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC
  Licenses
  - ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ประเภท ก
  - ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ก
  - ใบอนุญาตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
  Certificated
  - CISA Level I
  - Derivative Analysis


  ประวัติโดยย่อ
  - Deputy Vice President, Investment Strategy Department
  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
  - Master of Economics from Kasetsart University, Thailand
  - Bachelor of Business Administration from Kasetsart University, Thailand

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส