DOTincube Co., Ltd. cover photo
DOTincube Co., Ltd.

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

DOTincube Co., Ltd.
ที่ปรึกษาแก่บริษัท สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษาแก่บริษัท สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
    - จัดทำคอร์สเรียนและการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้และคำปรึกษา ตลอดเส้นทางการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส