ณัฐวุฒิ ปราโมทย์ cover photo
ณัฐวุฒิ ปราโมทย์
ณัฐวุฒิ ปราโมทย์
สถาปนิกผู้มีประสบการณ์สูงในการลงทุนคอนโด; วิทยากรการลงทุนคอนโดชื่อดัง; เจ้าของแฟนเพจ Coach Natt


  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก NIDA
  - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - เจ้าของหนังสือ สูตรสำเร็จ...เคล็ดลับ รวยด้วยคอนโด
  - สถาปนิกผู้มีประสบการณ์สูงในการลงทุนคอนโด
  - วิทยากรการลงทุนคอนโดชื่อดัง
  - เจ้าของแฟนเพจ Coach Natt
  - รองประธานกรรมการนิติบุคคล ลุมพินีเพลส พระราม 9
คอร์สที่สอนโดย ณัฐวุฒิ ปราโมทย์
ไม่มีวิชาเรียน