ฉัตรชัย ครองยุทธ cover photo
ฉัตรชัย ครองยุทธ
ฉัตรชัย ครองยุทธ
ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 8 ปี และ Property Consultant Manager ตลาดไทย ที่ Shinyu Real Estate
ปี2552 สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Arts, คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ด้านอสังหามากกว่า 8 ปี การทำงาน มิถุนายน 2552 - ธันวาคม 2553 เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ที่สถาบันไทยแลงเกวจ สเตชั่น TLS ธันวาคม 2553 - มกราคม 2556 เคยทำงานในธุรกิจการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท Plus Property Co.,Ltd. มกราคม 2556 - มกราคม 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการในธุรกิจร้านอาหารระดับพรีเมี่ยม เครือบริษัท JTH Inter Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น ที่มีสาขากว่า10สาขาในทำเลทองของโตเกียว มกราคม 2557-ธันวาคม 2558 Century21 Cocofin co.,ltd. เมษายน 2559 - Property Consultant Manager ตลาดไทย ที่ Shinyu Real Estate

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 8 ปี
    - Property Consultant Manager ตลาดไทย ที่ Shinyu Real Estate

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส