ชนาภรณ์ ฉันทประทีป cover photo
ชนาภรณ์ ฉันทประทีป

4.3 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

1 คอร์ส

ชนาภรณ์ ฉันทประทีป
พาร์ทเนอร์ ThePrepAcademy; อดีต Head of HR บริษัท Pepsi-Cola Thailand

  ประวัติโดยย่อ
  - พาร์ทเนอร์ ThePrepAcademy
  - อดีต Head of HR บริษัท Pepsi-Cola Thailand
  - อดีต Factory HR Manager บริษัท Kimberly-Clark
  - อดีต Remuneration Manager Unilever
  - อดีต Recruitment Manager บริษัท Unilever
  - ปริญญาโท Industrial Relations University of Warwick
  - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

1 คอร์ส