ณัฐพล คำวงษา cover photo
ณัฐพล คำวงษา
ณัฐพล คำวงษา
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสถาบัน ประจำกองทุนของ บลจ. UOB


    ประวัติโดยย่อ
    - นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสถาบัน ประจำกองทุนของ บลจ. UOB
    - ผู้ได้รับ Chartered Market Technician ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคระดับอินเตอร์คนแรกของเมืองไทย
คอร์สที่สอนโดย ณัฐพล คำวงษา
ไม่มีวิชาเรียน