ADX มือขวาแม่ค้าออนไลน์ cover photo
ADX มือขวาแม่ค้าออนไลน์

3.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

ADX มือขวาแม่ค้าออนไลน์
เพจ ADX มือขวาแม่ค้าออนไลน์ สอนลงโฆษณาใน facebook ที่มีผู้เรียนแล้วกว่า 15,000 คน
เพจ ADX มือขวาแม่ค้าออนไลน์ที่มีผู้เรียนแล้วกว่า 15,000 คน และผู้เรียนมีผลตอบรับของการเรียนกว่า 85% หลังเรียนจบ มีรีวิวกลับมาให้กว่า 2,000 รีวิว ภายใน 3 เดือน

    ประวัติโดยย่อ
    - เพจ ADX มือขวาแม่ค้าออนไลน์ สอนลงโฆษณาใน facebook ที่มีผู้เรียนแล้วกว่า 15,000 คน
    - ประสบการณ์โฆษณา facebook มากว่า 7 ปี ลองผิดลองถูก กับค่าโฆษณามามากกว่า 10 ล้านบาท
    - เข้าใจแก่นแท้ ของการโฆษณา facebook และอยากแบ่งปัน พี่ๆน้องๆทุกท่าน

3.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส