โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี cover photo
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

4 คอร์ส

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
MSC Thai Culinary School สถาบันสอนทำอาหารไทย ที่มีหลักสูตรการเรียนที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ความเป็นมา โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ เชฟชุมพล แจ้งไพร ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านอาหาร ของทั้งสองบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี และความเป็นเชฟมืออาชีพที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ เพื่อผลักดันธุรกิจอาหารไทยให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนอาหารไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นครัวโลกเพื่อตอบสนองนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของภาครัฐ

  ประวัติโดยย่อ
  - สถาบันสอนทำอาหารไทย ที่มีหลักสูตรการเรียนที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในอาหารไทย
  - สถาบันที่ได้รับการอนุมัติให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  - สถาบันที่ได้รับการอนุมัติให้เป็น องค์กรรับรองมาตรฐาน ผู้ประกอบอาหารไทย ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  - สถาบันที่ได้รับการอนุมัติให้เป็น หน่วยอบรมและทดสอบการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  - รับปรึกษาร้านอาหาร ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ช่วยในการดำเนินการ
  - รับคิดสูตรอาหารเฉพาะร้าน และขายสูตรอาหารไทย ที่มีมากกว่า 1,500 เมนู

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

4 คอร์ส