ชยุตม์ โชคช่วยอํานวย cover photo
ชยุตม์ โชคช่วยอํานวย
ชยุตม์ โชคช่วยอํานวย
ผู้สร้างและออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งบริษัท Morecash จำกัด
    - ผู้สร้างและออกแบบคาแรคเตอร์ Puppy Bow and Friends
    - ผู้เขียนหนังสือ The tragedy of coffee beans and other stories

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส