นักรบ ประดับจันทร์ cover photo
นักรบ ประดับจันทร์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

629 รีวิว

4 คอร์ส

นักรบ ประดับจันทร์
WordPress & SEO Training

  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
  อดีต : Webmaster ดูแลเว็บไซต์บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สาขาออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
  ปัจจุบัน : เจ้าของบริษัทให้บริการด้านฝึกอบรมการตลาดออนไลน์สำหรับเว็บไซต์เวิร์ดเพรสส์โดยเฉพาะ เช่น การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress, SEO, AdWords

  คอร์สเรียนเหมาะกับ
  - นักการตลาดออนไลน์ใน Google Search
  - เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

  ผลงาน
  - วีดีโอให้ความรู้ฟรีใน Youtube มากกว่า 140 วีดีโอ
  - วีดีโอสอนการตลาดออนไลน์ มีผู้สมัครเรียนมากกว่า 4,000 ครั้ง
  - วิทยากรรับเชิญให้กับภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สสว. ในหัวข้อการตลาดออนไลน์
  - วิทยากรรับเชิญให้กับมหาลัยและบริษัทเอกชน


  ประวัติโดยย่อ
  - ผมนักรบ : นักการตลาดเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตลาดออนไลน์ในกูเกิลเสิร์ช (Google Marketing) ให้บริการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress, SEO & AdWords

4.4 คะแนนเฉลี่ย

629 รีวิว

4 คอร์ส