Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 27 ชั่วโมง 57 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (เขียนได้) ไปจนถึงการเขียนเรียงความระดับสูง (เขียนเป็น)

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 27 ชั่วโมง 57 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (เขียนได้) ไปจนถึงการเขียนเรียงความระดับสูง (เขียนเป็น)

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

198 รีวิว

45 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะสอนการเขียน Essay โดยจะสอนตั้งแต่โครงสร้างภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรให้ถูกไวยากรณ์ ไปจนถึงการเรียงประโยคและการเขียนอย่างไรให้เรียงความสละสลวย ซึ่งเนื้อหาที่จะสอนมีดังต่อไปนี้

1. Main contents เนื้อหาที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เรียนเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ (เขียนได้)
1.1 Parts of Speech
1.2 Clauses / Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause
1.3 Tenses
1.4 Subject-verb Agreement
1.5 Word Choices / Verb Form
1.2 Compound Sentence / Complex Sentence / Simple Sentence

2. เนื้อที่จะทำให้ผู้เขียนสามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเป็น (เขียนเป็น)
2.1 ชนิดของ Essay
2.2 ส่วนประกอบของ Essay
2.3 การเขียน Introduction / Body / Conclusion
2.4 การเขียน Central Idea / การวางโครงสร้าง Essay ก่อนลงมือเขียน

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจหลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
- ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการเขียนเรียงความ
- รู้ชนิดและส่วนประกอบของ Essay

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรู้วิธีเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และผู้ที่ต้องการสอบผ่านข้อสอบมาตรฐานทุกระดับที่มีการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

198 รีวิว

45 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Kannika Khongmak

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที