Grammar: Active & Passive Voices
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

จุดเด่นของคอร์สนี้

1. อธิบายเนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ครอบคลุมเนื้อหา tenses ทั้ง 12 tenses ทั้ง active voice และ passive voice อย่างครบถ้วน ละเอียด เข้าใจง่าย
2. มีเอกสารประกอบการบรรยายอย่างดีเยี่ยมคือ หนังสือ 1 เล่ม (ในรูปแบบ pdf) และ เอกสารเป็น note ที่อาจารย์เขียนเวลาสอน จำนวนมากมาย จุใจผู้เรียน ทำให้ตามเนื้อหาที่สอนทันแน่นอน และเก็บไว้อ่านทำความเข้าใจได้ตลอดไป ถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่จริงใจให้เอกสารมากมาย 3 แบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหา
3. อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ เรียนง่าย เข้าใจไว นำไปใช้ได้จริง 100%

เนื้อหาของคอร์สนี้

ชุดที่ 1 ความสำคัญของ tenses; ทั้ง active & passive ทำไม่ต้องเรียน tense เรียน tense พูดอังกฤษไม่ได้จริงหรือ
ชุดที่ 2 แนะนำการเรียน เริ่มต้นที่ verb ชนิดของ verb รูปร่างของ verb และการใช้กริยา 4 ช่อง
ชุดที่ 3 present simple; active voice รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ อธิบายวิธีใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่ายที่สุด
ชุดที่ 4 การเติม s, es ที่คำนามและกริยาช่องที่ 1 ประธานเอกพจน์ ยกตัวอย่างประกอบอย่างดี ทำให้เข้าใจง่ายมาก
ชุดที่ 5 passive voice present simple มีโครงสร้างอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร อยู่ในรูปคำถาม และปฏิเสธได้หรือไม่
ชุดที่ 6 เฉลยแบบฝึกหัด present simple ; active & passive voice
ชุดที่ 7 past simple; active voice รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ อธิบายวิธีใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่ายที่สุด
ชุดที่ 8 passive voice past simple มีโครงสร้างอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร ทำไมออกสอบเยอะมาก
ชุดที่ 9 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหา present & past simple ทั้ง active & passive ให้เห็นความต่างกันชัดๆ
ชุดที่ 10 present continuous; active voice รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ อธิบายวิธีใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่ายที่สุด
ชุดที่ 11 passive voice present continuous อธิบายโครงสร้าง และการใช้อย่างละเอียด
ชุดที่ 12 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 3 tenses ทั้ง active & passive ให้เห็นความต่างกันชัดๆ
ชุดที่ 13 present perfect; active voice รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การใช้ has, have และ verb3
ชุดที่ 14 passive voice present perfect  อธิบายการใช้และโครงสร้างทั้งหมดอย่างละเอียด
ชุดที่ 15 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 4 tenses แต่งประโยค passive และ ข้อสอบ completion แบบยากเลย
ชุดที่ 16 future simple; active voice ประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การใช้  will, shall และ be going to
ชุดที่ 17 future simple; passive voice โครงสร้าง รูปร่างและการใช้ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
ชุดที่ 18 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 5 tenses แต่งประโยค passive และ ข้อสอบ completion แบบยากเลย
ชุดที่ 19 past continuous; active voice ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ คำเชื่อม when, while, as จะมีวิธีใช้อย่างไร เอาแบบละเอียดเลย
ชุดที่ 20 past continuous; passive voice รูปร่างของประโยค การละผู้กระทำเมื่อไม่ระบุชัดเจน
ชุดที่ 21 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 6 tenses แต่งประโยค passive และ ข้อสอบ completion แบบยากเลย
ชุดที่ 22 past perfect; active voice ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์เท่านัน มีคำเชื่อม when, before, after
ชุดที่ 23 past perfect; passive voice ออกสอบบ่อยเหมือนกัน
ชุดที่ 24 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 7 tenses หลัก ประโยค passive และ ข้อสอบ completion แบบยากเลย
ชุดที่ 25 past perfect con. ; active voice ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์เท่านันเน้นความต่อเนื่อง มีคำเชื่อมอะไรบ้าง
ชุดที่ 26 past perfect con.; passive voice ออกสอบบ่อยเหมือนกัน
ชุดที่ 27 present perfect con. ; active voice เน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต และดำเนินอยู่ในขณะที่พูด มีตัวอย่างดีๆ เข้าใจง่าย
ชุดที่ 28 present perfect con. ;   เน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต และดำเนินอยู่ในขณะที่พูด มีตัวอย่างดีๆ เข้าใจง่าย
ชุดที่ 29 future continuous. ; active voice ใช้กับสิ่งที่จะเกิดในช่วงเวลาหนึ่ง ในอนาคต ใช้กับ 2 เหตุการณ์ก็ได้
ชุดที่ 30 future continuous. ; passive voice รูปร่าง โครงสร้าง และการใช้ ละเอิยด
ชุดที่ 31 future perfect. ; active voice อนาคตสมบูรณ์ เปรียบเทียบการใช้กับ perfect อื่นๆ
ชุดที่ 32 future perfect. ; passive voice รูปร่าง โครงสร้าง และการใช้ ละเอิยด
ชุดที่ 33 future perfect. con.; active voice อนาคตสมบูรณ์กำลังกระทำ
ชุดที่ 34 future perfect.con. ; passive voice รูปร่าง โครงสร้าง และการใช้ ละเอิยด
ชุดที่ 35 passive voice อื่นๆ เช่น to be, having เป็นต้น แถมๆ ให้ท่านผู้เรียน
ชุดที่ 36 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 12 tenses ทั้ง active และ passive voice

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ขั้นตอนที่1: สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ๊กปุ่มด้านขวาบนของเว็บไซต์

Step1 5267986286e2662f232530eaee54fde1b0c4b8ffb1995affca454bef1273babd

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม "ชำระเงิน 1100.0 บาทเพื่อเริ่มเรียน"

Step2 c67b47bcc536f4ddf963a720202d1b352dd56b1826e37ed6317ef1806874d488

ขั้นตอนที่3: เลือกวิธีการชำระเงิน

Step3 75168ed7dc7ab80d96e901cecae4eb901eee768107b487c57d809c6504903c79

วิธีการชำระเงิน
วิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: เลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน
วิธีชำระเงินด้วยการโอนเงิน: กรุณาโอนเงินตามจำนวนมาที่บัญชี
- ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 391-2-15755-6 บจก.สกิลเลน เอดูเคชั่น หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 365-2-37407-3 บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
หลังจากนั้นกรุณาแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว๊บไซต์ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายการคอร์สที่ลงเรียนมาที่ account@skilllane.com
Paymentdetail small 9c4a7730152e90289382e7f3a50b8b3352bd49e0a49ac268dc5db4fad99a6909
รูปภาพตัวอย่างการชำระเงิน

ขั้นตอนที่4: เริ่มเรียนได้ทันที (กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต) หรือภายใน 1 วัน หลังแจ้งโอน (กรณีโอนเงิน)ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์
  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9