Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,900 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 123 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 46 ชั่วโมง 42 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบเนื้อหามากมาย

สามารถนำไปใช้การสอบแข่งในระดับต่าง ๆ เริ่มจากการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง เช่น Subject-Verb Agreement / Tenses/ Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause ฯลฯ

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

สอนโดยอาารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

4,900 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 123 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 46 ชั่วโมง 42 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบเนื้อหามากมาย

สามารถนำไปใช้การสอบแข่งในระดับต่าง ๆ เริ่มจากการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง เช่น Subject-Verb Agreement / Tenses/ Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause ฯลฯ

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

สอนโดยอาารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

235 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หากคุณอยากเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้เองได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี จะเรียนที่ไหน คอร์สนี้ช่วยคุณได้ กับ ตีแตก GRAMMAR ฉบับสมบูรณ์ ที่จะสอนหลักไวยากรณ์ที่สำคัญสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงสอนหลักไวยากรณ์ที่เป็นหัวใจของการพูด อ่าน เขียน และการแปล

โดยจุดเด่นของคอร์ส English Grammar In Use จะมี
- เนื้อหาพื้นฐานทางไวยากรณ์ที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น Noun / Adjective / Adverb / Verb
- เนื้อหาไวยากรณ์ระดับสูง เช่น Subject-Verb Agreement / Tenses / Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause/ Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence, Compound-Complex Sentence/ Reported Speech เป็นต้น
- อธิบายเนื้อหาละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบเนื้อหามากมาย แนะนำเทคนิคการเรียน การสังเกตให้ง่ายต่อการเรียน
- แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และที่สำคัญคือข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิตจากอาจารย์ผู้สอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานไปจนถึงสูง
- รู้เทคนิคการเรียนและการสังเกต ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียน
- ไฟล์หนังสือ English Grammar In Use
- แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
- เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
- พอมีความรู้พื้นฐานไวยากรณ์วิชาภาษาอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 20 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

235 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Surapong Kamolloetchaiya

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที