Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,990 บาท 3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 112 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 40 ชั่วโมง 47 นาที

เอกสารประกอบ

เข้าใจง่าย และนำไปฝึกได้จริง

สอนเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC สามารถนำไปใช้ในข้อสอบจริงได้

มีแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

2,990 บาท 3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 112 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 40 ชั่วโมง 47 นาที

เอกสารประกอบ

เข้าใจง่าย และนำไปฝึกได้จริง

สอนเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC สามารถนำไปใช้ในข้อสอบจริงได้

มีแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

22 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้
1. เนื้อหา TOEIC ครบถ้วนทั้ง 2 Parts ใหญ่ และ 7 Parts ย่อย
2. อธิบายเนื้อหาละเอียด เข้าใจง่าย และเป็นระบบครบถ้วนทุก part
3. นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบที่นำไปใช้ได้จริง ครบถ้วนทุก part 
4. มีแบบฝึกหัด พร้อมนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบที่นำไปตีแตกข้อสอบ TOEIC ได้ผลจริง ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน 
5. มีคำศัพท์สำคัญสำหรับทำข้อสอบ TOEIC ให้ท่องกว่า 1,000 คำ 

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาของข้อสอบ  
- เข้าใจ Grammar ที่มักปรากฏในข้อสอบ  
- เรียนรู้เทคนิคเพื่อเตรียมสอบ TOEIC  
- รู้คำศัพท์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ
- มีแบบฝึกหัดให้ลงมือทำ พร้อมนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่กำลังจะเตรียมสอบ TOEIC 
- ผู้ที่ต้องการยื่นสมัครงานในบริษัทชั้นนำ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการผล TOEIC
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษด้านการ ฟัง อ่าน และ Grammar 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

22 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้