Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 112 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 40 ชั่วโมง 47 นาที

เอกสารประกอบ

เข้าใจง่าย และนำไปฝึกได้จริง

สอนเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC สามารถนำไปใช้ในข้อสอบจริงได้

มีแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 112 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 40 ชั่วโมง 47 นาที

เอกสารประกอบ

เข้าใจง่าย และนำไปฝึกได้จริง

สอนเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC สามารถนำไปใช้ในข้อสอบจริงได้

มีแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

87 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้
1. เนื้อหา TOEIC ครบถ้วนทั้ง 2 Parts ใหญ่ และ 7 Parts ย่อย
2. อธิบายเนื้อหาละเอียด เข้าใจง่าย และเป็นระบบครบถ้วนทุก part
3. นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบที่นำไปใช้ได้จริง ครบถ้วนทุก part 
4. มีแบบฝึกหัด พร้อมนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบที่นำไปตีแตกข้อสอบ TOEIC ได้ผลจริง ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน 
5. มีคำศัพท์สำคัญสำหรับทำข้อสอบ TOEIC ให้ท่องกว่า 1,000 คำ 

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาของข้อสอบ  
- เข้าใจ Grammar ที่มักปรากฏในข้อสอบ  
- เรียนรู้เทคนิคเพื่อเตรียมสอบ TOEIC  
- รู้คำศัพท์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ
- มีแบบฝึกหัดให้ลงมือทำ พร้อมนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่กำลังจะเตรียมสอบ TOEIC 
- ผู้ที่ต้องการยื่นสมัครงานในบริษัทชั้นนำ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการผล TOEIC
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษด้านการ ฟัง อ่าน และ Grammar 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

87 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้