Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,200 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 12 ชั่วโมง 47 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ

มีแบบฝึกหัดทุกเนื้อหาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

1,200 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 12 ชั่วโมง 47 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ

มีแบบฝึกหัดทุกเนื้อหาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

236 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้คุณจะได้เรียนโครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Active Voice, Passive Voice, Simple Sentence, Compound Sentence ฯลฯ และยังมีเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ และตัวอย่างอื่น ๆ 

คอร์สนี้มีจุดเด่นคือ
1. นำเสนอเนื้อหาที่เป็นหัวใจภาษาอังกฤษ เช่น Active Voice, Passive Voice, Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence, Compound-Complex Sentence, Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause เป็นต้น
2. อธิบายละเอียดเข้าใจได้แน่นอน
3. มีแบบฝึกหัดทุกเนื้อหาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
4. มอบเอกสารหนังสือประกอบการสอน 1 เล่ม

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- โครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญและเป็นหัวใจในวิชาภาษาอังกฤษ
- เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พร้อมยกตัวอย่าง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และรู้วิธีใช้โครงสร้างประโยคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

236 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Nattawut Lerttanasopon
Default
by สุทธิรักส์ ศุขเขษม
Default
by Emmy Edu
Default
by พัสกร โอเอี่ยมสุวรรณ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที