Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,400 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 26 ชั่วโมง 45 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการของการทำข้อสอบ Error

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part ของ Error

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,400 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 26 ชั่วโมง 45 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการของการทำข้อสอบ Error

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part ของ Error

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

235 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะสอนเจาะประเด็น การหาข้อผิดพลาด หรือ Error ในข้อสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นข้อสอบที่มีความยากในเรื่องไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาเจาะจงเฉพาะการหา Error นี้สามารถนำไปใช้สอบได้อย่างตรงจุด และยังปรับใช้ได้กับการเรียนภาษาอังกฤษเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเนื้อหาที่สอนจะมีดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาไวยากรณ์
1.1 โครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญและจำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ Error เช่น
1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับ Tenses
Present Simple/ Past Simple/ Present Continuous/ Present Perfect/ Future Simple, Question Words, Past Perfect Tense, Past Continuous,
1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับ Voice และ Clause
Active Voice/ Passive Voice, Adjective Clause, If Clause, Noun Clause, Adverb Clause

2. เทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบ

3. แบบฝึกหัด 300 ข้อ พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์เนื้อหา จับมือทำและอธิบายอย่างละเอียดเข้าใจง่ายครอบคลุมทุกประเด็น  

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจหลักการของการทำข้อสอบ Error
- ได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง นำไปต่อยอดในการใช้ฟัง พูด อ่าน และเขียนต่อได้
- สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษส่วนของ Error หรือเรียนรู้เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้นต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้สอบ ข้อสอบ Error โดยเฉพาะ และต้องการเรียนรู้เนื้อหาลงลึกกว่าขั้นพื้นฐาน และต่อยอดถึงการเรียนในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้นได้ต่อไป

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

235 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Ranchulab chang

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที