Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,400 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 26 ชั่วโมง 45 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการของการทำข้อสอบ Error

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part ของ Error

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,400 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 26 ชั่วโมง 45 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการของการทำข้อสอบ Error

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part ของ Error

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

210 รีวิว

46 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะสอนเจาะประเด็น การหาข้อผิดพลาด หรือ Error ในข้อสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นข้อสอบที่มีความยากในเรื่องไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาเจาะจงเฉพาะการหา Error นี้สามารถนำไปใช้สอบได้อย่างตรงจุด และยังปรับใช้ได้กับการเรียนภาษาอังกฤษเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเนื้อหาที่สอนจะมีดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาไวยากรณ์
1.1 โครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญและจำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ Error เช่น
1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับ Tenses
Present Simple/ Past Simple/ Present Continuous/ Present Perfect/ Future Simple, Question Words, Past Perfect Tense, Past Continuous,
1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับ Voice และ Clause
Active Voice/ Passive Voice, Adjective Clause, If Clause, Noun Clause, Adverb Clause

2. เทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบ

3. แบบฝึกหัด 300 ข้อ พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์เนื้อหา จับมือทำและอธิบายอย่างละเอียดเข้าใจง่ายครอบคลุมทุกประเด็น  

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจหลักการของการทำข้อสอบ Error
- ได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง นำไปต่อยอดในการใช้ฟัง พูด อ่าน และเขียนต่อได้
- สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษส่วนของ Error หรือเรียนรู้เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้นต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้สอบ ข้อสอบ Error โดยเฉพาะ และต้องการเรียนรู้เนื้อหาลงลึกกว่าขั้นพื้นฐาน และต่อยอดถึงการเรียนในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้นได้ต่อไป

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

210 รีวิว

46 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Ranchulab chang

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที