Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์
2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 58 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 30 ชั่วโมง 6 นาที

มีข้อสอบเสมือนจริงให้ทำเพื่อวัดคะแนน ก่อนไปสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 58 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 30 ชั่วโมง 6 นาที

มีข้อสอบเสมือนจริงให้ทำเพื่อวัดคะแนน ก่อนไปสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

228 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์ นำเสนอ
- อธิบายลักษณะข้อสอบ TOEIC Part 5: Sentence Completion ว่าประกอบด้วยข้อสอบแบบใดบ้าง และควรทำข้อสอบแบบใดก่อน หลัง
- อธิบายเนื้อหา grammar และโครงสร้างภาษาที่จำเป็นต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อสอบ อย่างละเอียด ยกตัวอย่างประกอบทุกเนื้อหา พร้อมนำเสนอข้อสอบเก่าประกอบ
- นำเสนอข้อสอบเก่า TOEIC Part 5 กว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อ้างอิงเนื้อหาที่เรียน และเทคนิคการทำข้อสอบ ทำให้เข้าใจได้เร็วและนำไปใช้ในการทำข้อสอบจริงได้ 100%
- มีข้อสอบเสมือนจริงให้ทำเพื่อวัดคะแนน ก่อนไปสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด 


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

228 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที