Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 136 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 52 ชั่วโมง 17 นาที

เอกสารประกอบ

อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษและเนื้อหาภาษาอังกฤษละเอียดจากง่ายไปหายากตามลำดับอย่างครบถ้วนบูรณ์

นำเสนอตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัดข้อสอบ พร้อมการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลยครบถ้วน

สอนเทคนิคการทำข้อสอบ Grammar Tests

สอนโดย อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 136 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 52 ชั่วโมง 17 นาที

เอกสารประกอบ

อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษและเนื้อหาภาษาอังกฤษละเอียดจากง่ายไปหายากตามลำดับอย่างครบถ้วนบูรณ์

นำเสนอตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัดข้อสอบ พร้อมการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลยครบถ้วน

สอนเทคนิคการทำข้อสอบ Grammar Tests

สอนโดย อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จุดเด่นของคอร์ส
1. อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษและเนื้อหาภาษาอังกฤษละเอียดจากง่ายไปหายากตามลำดับอย่างครบถ้วนบูรณ์พร้อมยกตัวอย่างและแบบฝึกหัดประกอบ
2. นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ 2.1 Error Identification 2.2 Sentence Completion 2.3 Synonym 2.4 cloze test
3. นำเสนอตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัดข้อสอบ Error Identification/ Sentence Completion/ Synonym/ cloze test พร้อมการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลยครบถ้วน

คอร์สนี้สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้