Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,900 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 136 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 52 ชั่วโมง 17 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษและเนื้อหาภาษาอังกฤษละเอียดจากง่ายไปหายากตามลำดับอย่างครบถ้วนบูรณ์

นำเสนอตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัดข้อสอบ พร้อมการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลยครบถ้วน

สอนเทคนิคการทำข้อสอบ Grammar Tests

สอนโดย อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,900 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 136 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 52 ชั่วโมง 17 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษและเนื้อหาภาษาอังกฤษละเอียดจากง่ายไปหายากตามลำดับอย่างครบถ้วนบูรณ์

นำเสนอตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัดข้อสอบ พร้อมการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลยครบถ้วน

สอนเทคนิคการทำข้อสอบ Grammar Tests

สอนโดย อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

226 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จุดเด่นของคอร์ส
1. อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษและเนื้อหาภาษาอังกฤษละเอียดจากง่ายไปหายากตามลำดับอย่างครบถ้วนบูรณ์พร้อมยกตัวอย่างและแบบฝึกหัดประกอบ
2. นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ 2.1 Error Identification 2.2 Sentence Completion 2.3 Synonym 2.4 cloze test
3. นำเสนอตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัดข้อสอบ Error Identification/ Sentence Completion/ Synonym/ cloze test พร้อมการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลยครบถ้วน

คอร์สนี้สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

226 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Chanon Kamonkoson

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที