Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
5,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1095 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 74 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 46 ชั่วโมง 32 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ BUU-GET ด้วยการตะลุยข้อสอบอย่างเป็นระบบ

ได้เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงในสนามสอบอย่างมั่นใจ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

5,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1095 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 74 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 46 ชั่วโมง 32 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ BUU-GET ด้วยการตะลุยข้อสอบอย่างเป็นระบบ

ได้เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงในสนามสอบอย่างมั่นใจ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เรียนรู้และฝึกฝนการทำข้อสอบ BUU-GET เพื่อนำไปใช้สำหรับสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์ 'ตีแตกข้อสอบ BUU-GET สอบเข้า ม.ม.บูรพา' จะมาพาผู้เรียนทำความเข้าใจ ตะลุยโจทย์ ติวสอบ BUU-GET โดยอธิบายโครงสร้างและเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ครบถ้วน ครอบคลุมทุกส่วนที่ออกสอบ โดยเนื้อหาข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. Grammar (ข้อสอบ Sentence Completion)
2. เนื้อหา Vocabulary เน้นการสร้างคำ Prefix-Root-Suffix และคำศัพท์ประกอบการสอนกว่า 1300 คำ
3. เนื้อหา Reading Comprehension

นอกจากเนื้อหาหลักทั้ง 3 ส่วนแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะข้อสอบ, เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ๆ และการเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบกว่า 400 ข้อ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจลักษณะข้อสอบ BUU-GET
- ฝึกฝนผ่านบทเรียน แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ
- ได้เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลที่ต้องการใช้คะแนน BUU-GET เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที