Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
จัดเต็ม! ติวข้อสอบ TOEIC Part 5 150 ข้อ
1,200 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 44 นาที

สอนวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ ต้องเลือกทำข้อสอบประเภทใดก่อน เพื่อประหยัดเวลา

รู้วิธีวิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบที่ถาม

เข้าใจง่าย นำไปทำข้อสอบจริงได้แน่นอน

1,200 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 44 นาที

สอนวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ ต้องเลือกทำข้อสอบประเภทใดก่อน เพื่อประหยัดเวลา

รู้วิธีวิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบที่ถาม

เข้าใจง่าย นำไปทำข้อสอบจริงได้แน่นอน

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

61 รีวิว

16 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาในคอร์สออนไลน์นี้:
- เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบ TOEIC Part 5 ว่าเป็นข้อสอบประเภทใด ต้องเลือกทำข้อสอบประเภทใดก่อน เพื่อประหยัดเวลา
- เทคนิควิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบที่ถาม ว่าตำแหน่งอะไรหายไป และต้องตัดตัวเลือกไหนทิ้ง
- อธิบายเนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ ศัพท์ ประกอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมทั้งเฉลยข้อสอบตัวอย่างกว่า 150 ข้อ อย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย นำไปทำข้อสอบจริงได้แน่นอน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
- ผู้ที่กำลังจะสอบ TOEIC และมีเป้าหมายอยากได้คะแนนสูงเกิน 800  

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
- คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐาน ผู้เรียนจึงไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

61 รีวิว

16 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
18588678 1702267139802859 9030384531443586134 o
by จุฑาวัฒน์ อสุนี ณ อยุธยา