Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 33 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษฉบับสั้น

ขั้นตอนการแต่งประโยคตามโครงสร้างภาษาและวิธีการฝึกพูด

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 33 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษฉบับสั้น

ขั้นตอนการแต่งประโยคตามโครงสร้างภาษาและวิธีการฝึกพูด

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

226 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การเรียงประโยคของภาษาอังกฤษแตกต่างจากภาษาไทยและเป็นเหตุให้คนไทยจำนวนมากเจอปัญหาในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ทำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่สับสน สื่อสารไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ คอร์สนี้จึงมีเป้าหมายสำหรับท่านที่ต้องการเรียนการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ตามโครงสร้างภาษา สื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

เนื้อหาหลักของคอร์สนี้ มีดังนี้
- โครงสร้างการพูดภาษาอังกฤษ
- โครงสร้างการสร้างประโยคสำหรับฝึกพูดตามโครงสร้าง Tenses หลัก 4 Tenses
- ขั้นตอนการแต่งประโยค เริ่มจากประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม การตอบ พร้อมด้วยตัวอย่างการสร้างประโยค ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คอร์สนี้มีจุดเด่น คือ มีการสอนเป็นทั้งภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษประกอบตลอดคอร์ส

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ขั้นตอนการแต่งประโยคตามโครงสร้างภาษา
- เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษฉบับรวบรัด
- ไฟล์หนังสือ "หลักสูตรย่อสนทนาภาษาอังกฤษ"

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนและฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้าง

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

226 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที