Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 7 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คำศัพท์

การวิเคราะห์ประโยค การวิเคราะห์ไวยากรณ์

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 7 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คำศัพท์

การวิเคราะห์ประโยค การวิเคราะห์ไวยากรณ์

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เรียนรู้และเข้าใจลักษณะของคำศัพท์ วิธีการสร้างคำศัพท์ในรูป Prefix – Root – Suffix ซึ่งจะช่วยให้ท่องและจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะสอนการทำข้อสอบ Part คำศัพท์ข้อสอบ โดยจะสอนลักษณะและหน้าที่ของคำศัพท์ สอนวิธีสร้างคำศัพท์ prefix-root-suffix ซึ่งจะช่วยให้คุณท่องและจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น สามารถนำไปทำข้อสอบได้ทุกประเภท

คอร์สนี้จะสอน
1. ลักษณะของข้อสอบศัพท์ Toeic, Toefl
2. การสร้างคำศัพท์ในรูป Prefix – Root – Suffix
3. ตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คำศัพท์ที่ประกอบด้วย prefix-root-suffix ในข้อสอบ TOEFL
4. แบบฝึกหัดเก่า ข้อสอบศัพท์ 200 ข้อ พร้อมการเฉลยที่เข้าใจง่าย
5. เพิ่มเติมคำศัพท์ที่เฉลยอีกมากมาย รับรองว่าผู้เรียนจะได้คำศัพท์เพิ่มมากมายแน่นอน
6. การวิเคราะห์ประโยค การวิเคราะห์ไวยากรณ์ เป็นต้น

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจลักษณะข้อสอบ Part คำศัพท์
- รู้วิธีการสร้างคำศัพท์ในรูป Prefix – Root – Suffix

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบทุกคน ทุกระดับความรู้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที