Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
2,500 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 58 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 ชั่วโมง 20 นาที

เนื้อหาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ต้องรู้เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อสอบ Writing หรือ Error Identification

เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบ CU-TEP Writing อย่างเป็นระบบ นำไปฝึกทำข้อสอบได้จริง

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย กว่า 150 ข้อ

2,500 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 58 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 ชั่วโมง 20 นาที

เนื้อหาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ต้องรู้เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อสอบ Writing หรือ Error Identification

เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบ CU-TEP Writing อย่างเป็นระบบ นำไปฝึกทำข้อสอบได้จริง

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย กว่า 150 ข้อ

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

61 รีวิว

16 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คอร์สเรียนออนไลน์ พิชิต CU-TEP: Writing นำเสนอ
1. โครงสร้างข้อสอบ CU-TEP ข้อสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เนื้อหาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ต้องรู้เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อสอบ Writing หรือ Error Identification เช่นเนื้อหา Parts of Speech, Active-Passive Voice, Tenses, Word Choice, Subject Verb Agreement, Verb Forms เป็นต้น
3. เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบ CU-TEP: Writing อย่างเป็นระบบ นำไปฝึกทำข้อสอบได้จริง
4. แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย กว่า 150 ข้อ  

คอร์สนี้ประกอบด้วย 57 วิดีโอ จำนวนความยาวรวมทั้งหมด 1,314 นาที หรือ 22 ชั่วโมง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

61 รีวิว

16 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้