Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 60 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 29 ชั่วโมง 7 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการของภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 60 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 29 ชั่วโมง 7 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการของภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษในสนามสอบต่าง ๆ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส ติวไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อสอบแข่งขันนี้ จะสอนความรู้และเทคนิคของการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยจะสอนตั้งแต่โครงสร้างภาษาอังกฤษ เนื้อหาที่จำเป็น และสำคัญสำหรับการนำไปใช้สอบในสนามสอบต่าง ๆ ไปจนถึงการนำไปปรับตามวัตุประสงค์ต่าง ๆ ตามสถานการณ์ ซึ่งเนื้อหาที่จะสอนมีดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาประกอบด้วย
1.1 Grammar เบื้องต้นเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ
Noun/ Adjective/ Adverb / Verb
1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับ Tenses
Present Simple/ Past Simple/ Present Continuous/ Present Perfect/ Future Simple, Question Words, Past Perfect Tense, Past Continuous
1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับ Voice และ Clause
Active Voice/ Passive Voice, Adjective Clause, If Clause
1.4 เนื้อหาสำคัญอื่น ๆ
Tag Questions/ กฎยกเว้นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่ออกสอบบ่อย ๆ

2. แบบฝึกหัดที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีแต่งประโยคและทำข้อสอบอย่างถูกต้อง

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจหลักการของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะส่วนของการทำข้อสอบ
- ได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการใช้ฟัง พูด อ่าน และเขียน และเน้นไปที่ส่วนของการนำไปใช้สอบ
- สามารถศึกษาเพื่อเป็นการทบทวน หรือเรียนรู้เพื่อนำไปสอบ เพือได้คะแนนที่สูงขึ้น และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ทบทวน และสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ เพื่อสอบผ่านข้อสอบมาตรฐานทุกระดับที่เป็นภาษาอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที