Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,710 บาท 1,900 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 23 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ต้องใช้ในภาษาอังกฤษ

นำไปปรับใช้ตามสถานการณ์หรือเรียนรู้เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้น

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

1,710 บาท 1,900 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 23 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ต้องใช้ในภาษาอังกฤษ

นำไปปรับใช้ตามสถานการณ์หรือเรียนรู้เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้น

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

221 รีวิว

48 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะสอนโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ตามแต่จะนำไปปรับใช้  ซึ่งเนื้อหาที่สอนจะเน้นพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ มีดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาประกอบด้วย
1.1 Grammar หลัก ๆ เช่น Noun/ Adjective/ Present Simple/ Past Simple/ Present Continuous
1.2 Much, Many, Little, A Little
1.3 Reading และ Vocabulary

2. การออกเสียง และการแต่งประโยคมากมาย

3. แบบฝึกหัดที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีแต่งประโยค และทำข้อสอบอย่างถูกต้อง

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ต้องใช้ในภาษาอังกฤษ
- ได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการใช้ฟัง พูด อ่าน และเขียน
- สามารถนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ เช่น การสอบ การสนทนา หรือเรียนรู้เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มจากศูนย์ อยากเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษได้ตามความต้องการ และต่อยอดถึงการเรียนในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

221 รีวิว

48 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ณธกร เลิศหล้าวรกุล
Unnamed
by นายยุทธนา สนิท

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที