Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 23 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ต้องใช้ในภาษาอังกฤษ

นำไปปรับใช้ตามสถานการณ์หรือเรียนรู้เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้น

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

1,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 23 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ต้องใช้ในภาษาอังกฤษ

นำไปปรับใช้ตามสถานการณ์หรือเรียนรู้เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้น

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

209 รีวิว

46 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะสอนโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ตามแต่จะนำไปปรับใช้  ซึ่งเนื้อหาที่สอนจะเน้นพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ มีดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาประกอบด้วย
1.1 Grammar หลัก ๆ เช่น Noun/ Adjective/ Present Simple/ Past Simple/ Present Continuous
1.2 Much, Many, Little, A Little
1.3 Reading และ Vocabulary

2. การออกเสียง และการแต่งประโยคมากมาย

3. แบบฝึกหัดที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีแต่งประโยค และทำข้อสอบอย่างถูกต้อง

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ต้องใช้ในภาษาอังกฤษ
- ได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการใช้ฟัง พูด อ่าน และเขียน
- สามารถนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ เช่น การสอบ การสนทนา หรือเรียนรู้เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มจากศูนย์ อยากเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษได้ตามความต้องการ และต่อยอดถึงการเรียนในระดับเนื้อหาที่สูงขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

209 รีวิว

46 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ณธกร เลิศหล้าวรกุล
Unnamed
by นายยุทธนา สนิท

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที