Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,800 บาท 2,000 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 52 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 29 ชั่วโมง 23 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง เช่น Subject-Verb Agreement / Tenses/ Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause ฯลฯ

อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบเนื้อหามากมาย

แนะนำเทคนิคการเรียน การสังเกตให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

1,800 บาท 2,000 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 52 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 29 ชั่วโมง 23 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง เช่น Subject-Verb Agreement / Tenses/ Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause ฯลฯ

อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบเนื้อหามากมาย

แนะนำเทคนิคการเรียน การสังเกตให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

233 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หากคุณเรียนภาษาอังกฤษมานาน แต่ก็ไม่เข้าใจสักทีว่าจะนำ Grammar ไปใช้อย่างไรให้ถูกต้อง ไวยากรณ์อย่างนี้จะแปลอย่างไร คอร์สนี้ช่วยคุณได้

คอร์ส English Grammar In Use จะสอนหลักไวยากรณ์ที่สำคัญสำหรับการสอบ สอนหลักไวยากรณ์ที่เป็นหัวใจของการพูด อ่าน เขียน และการแปล

โดยจุดเด่นของคอร์ส English Grammar In Use จะมี
- เนื้อหาไวยากรณ์ระดับสูง เช่น Subject-Verb Agreement / Tenses / Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause/ Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence, Compound-Complex Sentence/ Reported Speech เป็นต้น
- อธิบายเนื้อหาละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบเนื้อหามากมาย แนะนำเทคนิคการเรียน การสังเกตให้ง่ายต่อการเรียน
- แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และที่สำคัญคือข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิตจากอาจารย์ผู้สอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง
- รู้เทคนิคการเรียนและการสังเกต ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียน
- ไฟล์หนังสือ English Grammar In Use
- แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
- เหมาะสำหรับทุกคน

ผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
มีความรู้พื้นฐานไวยากรณ์วิชาภาษาอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

233 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Sarayut Kheawniam
สอนเข้าใจดี
Unnamed
by พงศกร โกชารักษ์
สอนละเอียดดี เข้าใจง่าย แต่อาจจะพูดนอกเรื่องเยอะหน่อย แต่เนื้อหาก็ยังครบถ้วนอยู่
Default
by จินตวัต ถาวรแก้ว

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที