Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 51 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 28 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำข้อสอบข้าราชการครู

มีข้อสอบและวิธีทำข้อสอบ cloze test/ conversation/ reading / vocabulary พร้อมเนื้อหาที่สมบูรณ์

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 51 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 28 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำข้อสอบข้าราชการครู

มีข้อสอบและวิธีทำข้อสอบ cloze test/ conversation/ reading / vocabulary พร้อมเนื้อหาที่สมบูรณ์

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

225 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หากคุณลงสอบข้าราชการครู แล้วกังวลใจ กลัวว่าจะทำข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ได้ สอบไม่ผ่าน หรือไม่รู้ว่าข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแต่ละส่วนนั้นสอบอะไรบ้าง

คอร์สนี้ช่วยคุณได้ เพราะคอร์สเรียนนี้มีเป้าหมายเพื่อท่านที่ต้องการสมัครเข้ารับราชการครู ซึ่งต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งข้อสอบ ก.พ. และข้อสอบครูโดยตรง โดย คอร์ส “ติวอังกฤษเข้ม ๆ สอบข้าราชการครู” จะนำเสนอ
- เนื้อหาไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำข้อสอบ sentence completion และข้อสอบอื่น ๆ ตลอดถึงเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นไป
- มีข้อสอบและวิธีทำข้อสอบ cloze test/ conversation/ reading / vocabulary พร้อมเนื้อหาที่สมบูรณ์ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างครบถ้วน แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็เข้าใจได้อย่างดี
- สอนการเรียงคำ การใช้ tenses / voice ที่เป็นปัญหาของคนไทย และที่ออกสอบบ่อย อธิบายไม่เหมือนใครและรับรองไม่มีใครเหมือน เข้าใจง่าย เรียนได้ทุกคน
- พร้อมเอกสารประกอบการสอนหนังสือจริงๆ 1 เล่ม และเอกสารกระดานสอน 7 ชุด พร้อมสูตรการเรียงคำภาษาอังกฤษ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
- ผู้ที่สนใจสอบเข้ารับราชการ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
- ควรมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

225 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที