Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 51 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 28 ชั่วโมง 43 นาที

เอกสารประกอบ

เนื้อหาไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำข้อสอบข้าราชการครู

มีข้อสอบและวิธีทำข้อสอบ cloze test/ conversation/ reading / vocabulary พร้อมเนื้อหาที่สมบูรณ์

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 51 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 28 ชั่วโมง 43 นาที

เอกสารประกอบ

เนื้อหาไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำข้อสอบข้าราชการครู

มีข้อสอบและวิธีทำข้อสอบ cloze test/ conversation/ reading / vocabulary พร้อมเนื้อหาที่สมบูรณ์

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

87 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หากคุณลงสอบข้าราชการครู แล้วกังวลใจ กลัวว่าจะทำข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ได้ สอบไม่ผ่าน หรือไม่รู้ว่าข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแต่ละส่วนนั้นสอบอะไรบ้าง

คอร์สนี้ช่วยคุณได้ เพราะคอร์สเรียนนี้มีเป้าหมายเพื่อท่านที่ต้องการสมัครเข้ารับราชการครู ซึ่งต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งข้อสอบ ก.พ. และข้อสอบครูโดยตรง โดย คอร์ส “ติวอังกฤษเข้ม ๆ สอบข้าราชการครู” จะนำเสนอ
- เนื้อหาไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำข้อสอบ sentence completion และข้อสอบอื่น ๆ ตลอดถึงเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นไป
- มีข้อสอบและวิธีทำข้อสอบ cloze test/ conversation/ reading / vocabulary พร้อมเนื้อหาที่สมบูรณ์ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างครบถ้วน แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็เข้าใจได้อย่างดี
- สอนการเรียงคำ การใช้ tenses / voice ที่เป็นปัญหาของคนไทย และที่ออกสอบบ่อย อธิบายไม่เหมือนใครและรับรองไม่มีใครเหมือน เข้าใจง่าย เรียนได้ทุกคน
- พร้อมเอกสารประกอบการสอนหนังสือจริงๆ 1 เล่ม และเอกสารกระดานสอน 7 ชุด พร้อมสูตรการเรียงคำภาษาอังกฤษ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
- ผู้ที่สนใจสอบเข้ารับราชการ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
- ควรมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

87 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้