Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
สรุป Grammar TOEIC
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

จุดเด่นของคอร์สนี้ 
1. สรุป grammar เนื้อหาไวยากรณ์ สำหรับทำข้อสอบ TOEIC ครบถ้วน
2. เน้นเนื้อหาไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย
3. อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย

เนื้อหาของคอร์สนี้

ชุดที่ 1 สรุป grammar toeic introduction
ชุดที่ 2 รู้เขารู้เรา รบร้อยมิพ่าย (โครงสร้าง Toeic)
ชุดที่ 3 Noun  หน้าที่ของคำนาม ตำแหน่งที่วาง
ชุดที่ 4 คำนำหน้านาม ทั้งนับได้ และนับไม่ได้
ชุดที่ 5 การใช้ a, an, the และ quantifier อื่นๆ
ชุดที่ 6 ข้อสอบคำนาม การเรียงคำนามซ้อนกัน (ฟรี)
ชุดที่ 7 คำนามเอกพจน์ พหูพจน์ ชนิดยกเว้น ต้องจำ
ชุดที่ 8 การสร้างคำนามจากการเติม ing และอื่นๆ
ชุดที่ 9 noun in apposition
ชุดที่ 10 ตำแหน่งคำนามในประโยค
ชุดที่ 11 noun suffix คำลงท้ายทำให้เป็นคำนาม ต้องจำ
ชุดที่ 12 pronoun และการใช้
ชุดที่ 13 direct object & indirect object
ชุดที่ 14 adjective ตำแหน่ง หน้าที่ ลักษณะของ adjective
ชุดที่ 15 Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ly
ชุดที่ 16 การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด
ชุดที่ 17 การเปรียบเทียบที่ไม่เดินตามกฎ ขอบออกสอบ
ชุดที่ 18 การใช้ Adjective ขั้นกว่าในประโยคสำเร็จรูป
ชุดที่ 19 การสร้างคำ adjective ด้วยการเติมพยางค์ท้ายคำ (adjective suffix endings)
ชุดที่ 20 Adverb รูปร่าง ตำแหน่ง การใช้อื่นๆ
ชุดที่ 21 การเปรียบเทียบ adverb และชุด ย่ิง. . . ก็ยิ่ง. . .
ชุดที่ 22 Verb ชนิด การใช้ ตำแหน่ง verb ช่วย verb แท้
ชุดที่ 23 Present Simple; โครงสร้างประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ
ชุดที่ 24 การเติม s, es ที่กริยาช่อง 1 present simple
ชุดที่ 25 Present Simple; Passive Voice
ชุดที่ 26 Present Continuous โครงสร้าง วิธีใช้ การสร้างประโยค
ชุดที่ 27 Present Con. Passive Voice
ชุดที่ 28 Present Perfect โครงสร้าง วิธีใช้ คำบอกเวลา
ชุดที่ 29 Present Perfect; Passive Voice
ชุดที่ 30 Past Simple โครงสร้าง วิธีใช้ การสร้างประโยคต่างๆ
ชุดที่ 31 Past Simple; Passive Voice
ชุดที่ 32 Past Continuous การใช้คำเชื่อม when, while, as
ชุดที่ 33 Past Con. ; Passive Voice
ชุดที่ 34 Past Perfect การใช้คำเชื่อม before, after, when เป็นต้น
ชุดที่ 35 Past Perfect; Passive Voice
ชุดที่ 36 Future Simple การใช้ will, shall
ชุดที่ 37 Future Simple; Passive Voice
ชุดที่ 38 การสร้าง Passive กรรม 2 ตัว
ชุดที่ 39 พยางค์ลงท้ายคำเป็น Verb
ชุดที่ 40 การใช้ Verb-3 และ Verb-4 เป็น Adjective
ชุดที่ 41 การใช้ Verb-4 เป็น Adjective ขยาย Noun
ชุดที่ 42 การใช้ Verb-3 เป็น Adjective ขยาย Noun
ชุดที่ 43 โครงสร้าง If Clause
ชุดที่ 44 Relative Clause และขั้นตอนการสร้าง
ชุดที่ 45 Relative Clause ; การใช้ whihc, that
ชุดที่ 46 Relative Clause; การใช้ who
ชุดที่ 47 การใช้  relative which, that เป็นกรรม
ชุดที่ 48 การใช้ relative clause; whom
ชุดที่ 49  การใช้ relative clause; which, that มี noun +noun ตามหลัง
ชุดที่ 50 การใช้ whom +noun ใน relative clause
ชุดที่ 51 การใช้ which, that ที่มี preposition นำหน้า
ชุดที่ 52 การใช้ whose เป็นคำเชื่อม relative
ชุดที่ 53 การใช้ whose + noun
ชุดที่ 54 การใช้ subordinate clause โครงสร้างประโยค การใช้ การลดรูป
ชุดที่ 55 Verb Patterns การใช้กริยาประเภทยกเว้นที่นิยมออกสอบ
ชุดที่ 56 preposition ใช้กับคำศัพท์เฉพาะ พร้อมความหมาย และตัวอย่าง
อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ขั้นตอนที่1: สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ๊กปุ่มด้านขวาบนของเว็บไซต์

Step1 5267986286e2662f232530eaee54fde1b0c4b8ffb1995affca454bef1273babd

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม "ชำระเงิน 1500.0 บาทเพื่อเริ่มเรียน"

Step2 c67b47bcc536f4ddf963a720202d1b352dd56b1826e37ed6317ef1806874d488

ขั้นตอนที่3: เลือกวิธีการชำระเงิน

Step3 75168ed7dc7ab80d96e901cecae4eb901eee768107b487c57d809c6504903c79

วิธีการชำระเงิน
วิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: เลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน
วิธีชำระเงินด้วยการโอนเงิน: กรุณาโอนเงินตามจำนวนมาที่บัญชี
- ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 391-2-15755-6 บจก.สกิลเลน เอดูเคชั่น หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 365-2-37407-3 บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
หลังจากนั้นกรุณาแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว๊บไซต์ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายการคอร์สที่ลงเรียนมาที่ account@skilllane.com
Paymentdetail small 9c4a7730152e90289382e7f3a50b8b3352bd49e0a49ac268dc5db4fad99a6909
รูปภาพตัวอย่างการชำระเงิน

ขั้นตอนที่4: เริ่มเรียนได้ทันที (กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต) หรือภายใน 1 วัน หลังแจ้งโอน (กรณีโอนเงิน)ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
info@SkillLane.com
SkillLane
@SkillLane
081-996-7150 (จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00 น.)
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

108 รีวิว

15 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1490945495
by กชพรรณ คุปกุลกานท์