Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 12 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

นำเสนอลักษณะข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ และชนิดคำถาม toeic part 6

สอนเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาที่จำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ และศัพท์ที่ออกสอบ TOEIC บ่อยๆ

มีแบบฝึกหัด part 6 พร้อมพาทำการวิเคราะห์ข้อสอบ ที่จะเป็นแนวทางให้ผู้เรียน นำไปใช้ในการสอบได้จริง และทันเวลา

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download

990 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 12 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

นำเสนอลักษณะข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ และชนิดคำถาม toeic part 6

สอนเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาที่จำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ และศัพท์ที่ออกสอบ TOEIC บ่อยๆ

มีแบบฝึกหัด part 6 พร้อมพาทำการวิเคราะห์ข้อสอบ ที่จะเป็นแนวทางให้ผู้เรียน นำไปใช้ในการสอบได้จริง และทันเวลา

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สอนเทคนิคการทำข้อสอบและวิธีวิเคราะห์ชนิดคำถาม TOEIC Part 6 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการสอบได้จริงและทันเวลา

จุดเด่นของคอร์สนี้ 

1. นำเสนอลักษณะข้อสอบ และชนิดคำถาม TOEIC part 6
2. เทคนิคการทำข้อสอบ
3. สอนเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างภาษาที่จำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ และศัพท์ที่ออกสอบ toeic บ่อยๆ (แถมฟรี)
4. แบบฝึกหัด part 6 พร้อมพาทำการวิเคราะห์ข้อสอบ ที่จะเป็นแนวทางให้ผู้เรียน นำไปใช้ในการสอบได้จริง และทันเวลา

เนื้อหาของคอร์สนี้

ชุดที่ 1 ส่วนประกอบ ชนิดข้อสอบ toeic ชุดที่ 2 ข้อสอบ toeic มีอะไรบ้าง ชุดที่ 3 ลักษณะคำถามและเทคนิคพิชิต toeic part 6 ชุดที่ 4 ตำแหน่ง หน้าที่ รูปร่าง Noun ที่ต้องรู้ เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ Grammar ชุดที่ 5 ตำแหน่ง หน้าที่ รูปร่าง Adjective ที่ต้องรู้ เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ Grammar ชุดที่ 6 ตำแหน่ง หน้าที่ รูปร่าง Adverb ที่ต้องรู้ เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ Grammar ชุดที่ 7 Verb ส่วนประกอบหลัก ของข้อสอบ Grammar ต้องรู้ ไม่งั้นไม่ผ่าน ชุดที่ 8 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 1 ชุดที่ 9 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 2 ชุดที่ 10 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 3 ชุดที่ 11 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 4 ชุดที่ 12 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 5 ชุดที่ 13 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 6 ชุดที่ 14 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 7 ชุดที่ 15 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 8 ชุดที่ 16 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 9 ชุดที่ 17 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 10

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

240 รีวิว

52 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที