Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,825 บาท 4,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 67 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 32 ชั่วโมง 16 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาที่ออกสอบอย่างครบถ้วน แยกเป็นสูตร ๆ ง่ายต่อการจำ

เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,825 บาท 4,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 67 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 32 ชั่วโมง 16 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาที่ออกสอบอย่างครบถ้วน แยกเป็นสูตร ๆ ง่ายต่อการจำ

เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

233 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะเน้นสอนองค์ประกอบภาษาอังกฤษในการทำข้อสอบ ซึ่งนำไปใช้ในการสอบ Toefl โดยสอนตั้งแต่ Structure, Grammar ไปจนถึงเรื่อง Vocabulary และตัวอย่างข้อสอบ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบอื่น ๆ ได้อีกด้วย

คอร์สนี้มีจุดเด่นคือ
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ, Tenses และเนื้อหาสำคัญอื่น ๆ
2. การสร้างคำศัพท์ Prefix, Root, Suffix
3. เทคนิคการทำข้อสอบและแบบฝึกหัด

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาของข้อสอบ
- เข้าใจ Grammar ที่มักปรากฏในข้อสอบ
- เข้าใจการสร้างคำศัพท์ และการท่องคำศัพท์
- ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบทุกคน ทุกระดับความรู้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

233 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที