Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 59 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 26 ชั่วโมง 25 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

4,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 59 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 26 ชั่วโมง 25 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

237 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้ถูกออกแบบเนื้อหามาให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน และบทสนทนาภาษาอังกฤษต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนเป็นคาบเรียนละหัวข้อ หากมีวินัยและตั้งใจก็จะเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจแน่นอน

เนื้อหาหลักของคอร์สนี้ มีดังนี้
- Parts of Speech/ Present Simple/ Past Simple/ Present Continuous/ Future Simple
- Reading วิธีทำข้อสอบ Reading, ตัวอย่างข้อสอบ Reading มากมาย
- Conversation เนื้อหาการสนทนา ชนิดของคำถาม คำตอบ มากมาย
- คำศัพท์ ในคอร์สนี้จะมีการสอบคำศัพท์มากมาย
- แบ่งเนื้อหาการสอนอย่างเป็นสัดส่วน นักเรียนสามารถเรียนได้เหมือนเรียนสด ๆ กับผู้สอนเลยทีเดียว เนื้อหาครอบคลุม 1 ภาคการศึกษา เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลากี่ครั้งก็ได้ในรอบ 5 ปี

โดยมีเป้าหมายสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องการให้เรียนภาษาอังกฤษพิเศษ แต่ไม่มีเวลาไปรับ ไปส่งลูก หรือไม่มีค่าใช้จ่ายมากพอแต่อยากให้ลูกได้เรียนอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ คอร์สนี้ตอบโจทย์เลยครับ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ขั้นตอนการเขียนและการแต่งประโยคตามโครงสร้างภาษา
- เทคนิคการอ่านให้เข้าใจ
- ตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็สามารถเรียนได้

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

237 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที