Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,950 บาท 4,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 65 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 34 ชั่วโมง 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ NETSAT ด้วยการตะลุยข้อสอบอย่างเป็นระบบ

ได้เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงในสนามสอบอย่างมั่นใจ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

3,950 บาท 4,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 65 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 34 ชั่วโมง 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ NETSAT ด้วยการตะลุยข้อสอบอย่างเป็นระบบ

ได้เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงในสนามสอบอย่างมั่นใจ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 66 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

225 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์ 'ติวสอบ NETSAT (วิชาภาษาอังกฤษ) เพื่อเข้า ม.ขอนแก่น' จะมาพาผู้เรียนทำความเข้าใจ ตะลุยโจทย์ ติวสอบ NETSAT (วิชาภาษาอังกฤษ) โดยอธิบายโครงสร้างและเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ครบถ้วน ครอบคลุมทุกส่วนที่ออกสอบ โดยเนื้อหาข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. Structures (ข้อสอบ Sentence Completion)
2. Written Expression (ข้อสอบ Error)
3. Reading Comprehension

นอกจากโครงสร้างแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ ที่มาจากจากการสอนจริง และยังมีข้อสอบเก่า NETSAT มากกว่ากว่า 500 ข้อให้ได้ฝึกฝน พร้อมศัพท์จากข้อสอบ TOEFL กว่า 1300 คำ ที่ผู้เรียนสามารถนำมาใช้สำหรับการสอบ NETSAT ได้ด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจลักษณะข้อสอบ NETSAT
- ฝึกฝนผ่านบทเรียน แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ
- ได้เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลที่ต้องการใช้คะแนน NETSAT (วิชาภาษาอังกฤษ) เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์ อาจารย์สอนที่
- สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี
- เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม
- จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

225 รีวิว

50 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที