Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,990 บาท 3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 100 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 34 ชั่วโมง 7 นาที

เอกสารประกอบ

สอนเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษอย่างละเอียดตั้งแต่ การแปลระดับคำ ประโยคซับซ้อน ประโยคลดรูป คำเชื่อม และสุภาษิตต่างๆ

มีเอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ pdf กว่า 400 หน้า

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

2,990 บาท 3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 100 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 34 ชั่วโมง 7 นาที

เอกสารประกอบ

สอนเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษอย่างละเอียดตั้งแต่ การแปลระดับคำ ประโยคซับซ้อน ประโยคลดรูป คำเชื่อม และสุภาษิตต่างๆ

มีเอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ pdf กว่า 400 หน้า

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จุดเด่นของคอร์ส
1. อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกเนื้อหา
2. อธิบายการแปลระดับคำ การแปลประโยคซับซ้อน ประโยคลดรูป และการแปลคำเชื่อม ครบถ้วน อธิบายอย่างละเอียดและที่สำคัญมีหนังสือเล่มจริงกว่า 400 หน้าในรูปแบบไฟล์ pdf ประกอบการเรียนให้ด้วย
3. นำเสนอเทคนิคการแปลด้วยการใส่หมายเลขประกอบ เพื่อเดินประโยคสำหรับการแปล ทำให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ฝึกปฏิบัติได้จริง ๆ 
4. นำเสนอทฤษฎีการแปล เทคนิคการแปล และการแปลภาษิต สุภาษิต เป็นต้น 

รับรองว่าทุกท่านเรียนรู้เรื่องแน่นอน เพราะ สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 20 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษตามหลักโครงสร้างของภาษา

ผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องใดมาก่อน 
มีความรู้พื้นฐานไวยากรณ์วิชาภาษาอังกฤษ


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by เดชดนัย ศิริบุญญาพรรัตน์
สอนละเอียดมากครับ คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนเรียนครับ
Default
by Theerawit Wachiranugoon
สอนดีมากครับ หาเรียนแบบนี้ยากครับ
Default
by พัสกร โอเอี่ยมสุวรรณ