Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
999 บาท 1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 44 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 7 นาที

เอกสารประกอบ

เข้าใจง่าย และนำไปฝึกได้จริง

สอนเทคนิคการสร้างคำศัพท์อย่างเป็นระบบหลากหลายวิธี

สอน Tenses ที่สำคัญสำหรับการใช้คำศัพท์

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

999 บาท 1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 44 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 7 นาที

เอกสารประกอบ

เข้าใจง่าย และนำไปฝึกได้จริง

สอนเทคนิคการสร้างคำศัพท์อย่างเป็นระบบหลากหลายวิธี

สอน Tenses ที่สำคัญสำหรับการใช้คำศัพท์

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะสอนตำแหน่งและโครงสร้างของคำศัพท์ สอนสร้างคำศัพท์อย่างเป็นระบบหลากหลายวิธี ซึ่งคอร์สนี้มีเป้าหมายสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มคำศัพท์ให้ได้มาก ๆ และนำไปแต่งประโยคได้ไม่สิ้นสุด

คอร์สนี้มีจุดเด่นคือ
1. การสร้างคำศัพท์อย่างเป็นระบบหลากหลายวิธี
2. การสร้างคำแบบ Prefix - Root - Suffix
3. ตำแหน่งและโครงสร้างของคำศัพท์
4. Tenses ที่สำคัญสำหรับการใช้คำศัพท์
5. นำเสนอคำศัพท์กว่า 10,000 คำ

คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง นานกว่า 25 ปี และเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้วิธีการสร้างคำศัพท์อย่างเป็นระบบ
- ตำแหน่งและโครงสร้างของคำศัพท์
- มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Dowload

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เหมาะสำหรับทุกคน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

23 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พัสกร โอเอี่ยมสุวรรณ