Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

เนื้อหาเข้าใจง่าย จดจำได้ และนำไปใช้ได้ทันที

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

เนื้อหาเข้าใจง่าย จดจำได้ และนำไปใช้ได้ทันที

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

ผู้สอน

ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

270 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

คอร์สนี้จะช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ผ่านคำว่า LAND ที่ทำให้เข้าใจง่าย จดจำได้ และนำไปใช้ได้ทันที

ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมาย ธุรกิจมีการแข่งขัน ผู้คนมีวิธีคิดที่แตกต่างและมีความท้าทายในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเติบโตอย่างแข็งแรงขององค์กร สิ่งสำคัญคือการพัฒนาภาวะผู้นำ และในวันนี้ คำว่า “ผู้นำ” ไม่ใช่เพียงการนำคน หรือนำความคิด กล่าวได้ว่า วันนี้เราต้องการผู้นำที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งกับตัวเอง ทีมงาน ผลงาน และความแข็งแรงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

ดังนั้น คอร์ส LAND ดินแดน Adaptive Leadership คือหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้นำได้สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงผ่านทีม Adaptive Leadership คือ ภาวะผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ช่วยสร้างสรรค์และนำพาทีมให้พร้อมพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ในระดับต่าง ๆ ภาวะผู้นำในรูปแบบ Adaptive Leadership จะช่วยสร้างสรรค์พลังงานดี ๆ ให้กับทีม ให้เกิดความร่วมมือ แรงบันดาลใจ สร้างคุณค่าของการเติบโตร่วมกัน ผ่านกระบวนการของภาวะผู้นำที่พัฒนาได้ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้
    - นักสังเกต
    - นักสร้างบรรยากาศ
    - นักฟังมากกว่าพูด
    - นักสนับสนุนทีม
    - นักพัฒนาทีม
และนอกจากนี้ Adaptive Leadership คือ ความสามารถของผู้นำ ของผู้จัดการ ของหัวหน้างาน ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 5 มิติ
    1. เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง คือ การปรับตัวเอง ให้พร้อมต่อการยืดหยุ่น ผิดพลาดได้ แก้ไข และเติบโตให้แข็งแกร่งขึ้น
    2. สร้างผลลัพธ์ในการทำงาน คือ การที่ทำงาน ไม่ใช่เพียง Responsibility แต่ยังหมายถึง ให้ไปที่ Accountability สร้างงาน สร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อองค์กร และลูกค้า
    3. สร้างทีมให้เรียนรู้ พร้อมปรับตัว คือ การที่ผู้นำให้ความสำคัญกับทีม ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ แบ่งปันประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน ในมิติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน และสร้างวัฒนธรรมให้เคารพความแตกต่าง และทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ
    4. ออกแบบขั้นตอนการทำงาน คือ การสร้างวิธีการ และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น ในการทำงานร่วมกันอยู่เสมอ ทำให้การทำงานดีขึ้น รวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น ได้คุณภาพมากขึ้น และทุกคนพร้อมต่อการพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานร่วมกัน
    5. สร้างผลลัพธ์การทำงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร คือ การที่ผู้นำ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่ทำงาน ไม่ใช่เพียงการทำงานในขอบเขตความรับผิดชอบในหน้างานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังหมายถึง ขยายขอบเขตไปถึงเป้าหมายหลักขององค์กร มองเห็นเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งสื่อสารไปยังทีมงาน ให้รับรู้เป้าหมายเดียวกัน และทำงานร่วมกันอย่างมีพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์

เชื่อมั่นว่า คอร์สจะช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ผ่านคำว่า LAND ที่ทำให้เข้าใจง่าย จดจำได้ และนำไปใช้ได้ทันทีนะคะ ชวนมาพัฒนาสร้างภาวะผู้นำด้วยกันนะคะ

เรียนจบสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างแข็งแรง และยั่งยืน

ด้วยรักและปรารถนาดี
ครู A ดร. ทวีวรรณ กมลบุตร
ทีมงาน Top Service Training

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

270 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Chantra Thongiead

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที