Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 38 นาที

บอกแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ลูกสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคง มีความสุข

ค้นพบจุดที่ตนเองทำพลาด และกลับไปแก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีการสัมพันธ์กับลูกให้เป็นไปอย่างมีความสุข และเกื้อกูลการเติบโตยิ่งขึ้น

สอนการสื่อสารความรักให้ลูกสัมผัสได้ เข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึก และวิธีการดูแลอารมณ์

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร และครูต้อง ภัทร กิตติมานนท์ กระบวนกรอิสระ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 38 นาที

บอกแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ลูกสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคง มีความสุข

ค้นพบจุดที่ตนเองทำพลาด และกลับไปแก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีการสัมพันธ์กับลูกให้เป็นไปอย่างมีความสุข และเกื้อกูลการเติบโตยิ่งขึ้น

สอนการสื่อสารความรักให้ลูกสัมผัสได้ เข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึก และวิธีการดูแลอารมณ์

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร และครูต้อง ภัทร กิตติมานนท์ กระบวนกรอิสระ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ผู้สอน

ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

263 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู (ผู้ริเริ่มใช้กระบวนการ Dialogue เป็นคนแรกๆ ของประเทศ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งองค์กรธุรกิจ และสังคมมาหลายสิบปี)
 • ศึกษาแบบชุบตัวอยู่กับอาจารย์ตามวิถี homeschool ในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลากว่า 5 ปี
 • กระบวนกรอิสระ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และผู้สอนหลักสูตรสาธารณะ

แม้พ่อแม่ส่วนใหญ่จะมีรักแท้อันเป็นธรรมชาติพร้อมมอบให้กับลูกของตนอยู่แล้ว แต่ในการจะทำให้ความสัมพันธ์กับลูกเป็นไปอย่างมีความสุขและเกื้อกูลจริงๆ นั้น แค่ความรักอย่างเดียวกลับไม่เพียงพอ นี่เป็นเพราะในความสัมพันธ์ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน สภาวะอารมณ์ในแต่ละขณะ รวมถึงตัวตนของพ่อแม่ซึ่งย่อมส่งผลกับลูก เหล่านี้คือปัจจัยที่สามารถส่งผลได้ทั้งในเชิงบวกและลบ หากความรักของเราบวกกับความเข้าใจ และศิลปะในความสัมพันธ์ ความรักที่ส่งถึงหัวใจลูกย่อมเสริมสร้างให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง แข็งแรง

หลักสูตรนี้คือความตั้งใจที่จะสำรวจองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีผลไม่แพ้ความรักที่พ่อแม่มีอยู่แล้ว และให้แง่มุมที่เป็นประโยชน์ในการดูแลลูก ความรู้ในหลักสูตรมีพื้นฐานมาจากศิลปศาสตร์หลากหลายแขนง ทั้งวิทยาศาสตร์ งานวิจัยสมอง ภูมิปัญญาว่าด้วยการเติบโตของมนุษย์ และประสบการณ์ตรงของผู้สอน โดยจะสื่อสารในภาษาที่เรียบง่าย โดยหวังว่าจะทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้งานจริง

เนื้อหาบางส่วน
1. ช่วงวัยการเติบโต และสิ่งที่จะช่วยเสริมพัฒนาการในช่วงวัยนั้น
2. การสื่อสารความรักให้ลูกสัมผัสได้
3. ความเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึก และวิธีการดูแลอารมณ์
4. แง่มุมต่อการแก้ปัญหาที่พบเจอเป็นส่วนใหญ่ เช่น ลูกติดเกม พี่น้องทะเลาะกัน ลูกวัยรุ่นเริ่มห่างเหิน และอื่นๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ลูกสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคง มีความสุข และสามารถดูแลตนเองได้ด้วยหนทางที่สร้างสรรค์
2. ผู้เรียนอาจค้นพบจุดที่ตนเองทำพลาดไปด้วยความไม่ตั้งใจ และสามารถกลับไปแก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีการสัมพันธ์กับลูกให้เป็นไปอย่างมีความสุข และเกื้อกูลการเติบโตยิ่งขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สนี้
1. พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่หวังอยากเห็นบุตรหลานของตนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางจิตใจ สามารถใช้ชีวิตของตนได้อย่างสร้างสรรค์
2. พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่พร้อมเปิดใจเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อส่งเสริมการเติบโตของบุตรหลาน
3. พ่อแม่มือใหม่ที่ต้องการแนวทางในการเลี้ยงลูก
4. พ่อแม่ที่ต้องการกลับไปเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกให้อบอุ่น มีความสุขยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

263 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู (ผู้ริเริ่มใช้กระบวนการ Dialogue เป็นคนแรกๆ ของประเทศ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งองค์กรธุรกิจ และสังคมมาหลายสิบปี)
 • ศึกษาแบบชุบตัวอยู่กับอาจารย์ตามวิถี homeschool ในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลากว่า 5 ปี
 • กระบวนกรอิสระ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และผู้สอนหลักสูตรสาธารณะ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by ดาวเรือง ตู้จินดา
Default
by Duangsuda Kongsareekul
Teacher 033 taweewan profile n2e
by ทวีวรรณ กมลบุตร

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที