Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 46 นาที

เคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 46 นาที

เคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร

ผู้สอน

ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

263 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

การขึ้นตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีในการเติบโตของทุกตำแหน่งงาน ทุกสายงานและหลายครั้งก็พบว่า หลายตำแหน่งงานที่ได้เลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการ ส่วนใหญ่จะขึ้นมาจากความสามารถที่เชี่ยวชาญในงาน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ยอดเยี่ยมที่ทำงานได้สำเร็จ มีผลงานที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนก่อนขึ้นตำแหน่งงาน

สิ่งที่น่าสนใจและเป็นความท้าทายมาตลอดของการขึ้นตำแหน่งผู้จัดการคือ เมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้แล้ว ไม่ใช่เพียงการบริหารงานให้สำเร็จ มีความรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ แต่ยังต้องเพิ่มในการบริหารคน ดูแล สนับสนุน พัฒนาให้คนในทีมเป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน และสิ่งนี้เป็นหลุมพราง ที่ท้าทายความสามารถของผู้จัดการมือใหม่หลายคน ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านนี้ มาก่อน

ทำให้หลายคนที่ขึ้นตำแหน่งมาแล้ว มีผลงานลดลง มีปัญหากับทีมงาน มีความเครียดที่ค่อย ๆ สะสม และทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่มั่นใจในการทำงานร่วมกับทีม ส่งผลให้การขึ้นตำแหน่งผู้จัดการเกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่ลดลง ที่ส่งผลกระทบมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในคอร์สนี้ First Time Manager CUPS and CARE ได้ออกแบบแนวทางการเติบโต การพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีม พัฒนางาน เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับตำแหน่ง ได้เรียนรู้ทัศนคติในบทบาทความรับผิดชอบใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงการทำงาน แต่ยังต้องดูแลความสัมพันธ์ การมอบหมายงาน การให้ Feedback กับทีมงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

โดยสรุป ทุกคนจะได้เคล็ดลับการบริหารงาน บริหารคน บริหารทีม พร้อมการสื่อสาร ที่ช่วยให้การทำงานราบรื่น และได้รับความร่วมมือดีมากขึ้นนะคะ ที่พิเศษในหลักสูตรนี้จะให้พื้นที่การพัฒนา Soft Skills ที่สำคัญสำหรับผู้จัดการมือใหม่ทุกคนนะคะ เพราะการขึ้นตำแหน่ง เป็นเรื่องสำคัญ นั่นคือโอกาส และส่วนใหญ่ของผู้ที่ขึ้นตำแหน่ง First Time Manager หรือ ก้าวแรกของผู้จัดการ นั้น
1) เราจะมุ่งบริหารงานให้สำเร็จ โดยไม่รู้ว่า งานสำคัญ คือ การบริหารคน รองลงมา คือ การบริหารงาน บริหารเวลา บริหารทีม บริหารทรัพยากรที่เรามีในทีม
2) ส่วนใหญ่ ไม่มีพี่เลี้ยงสอนงานให้เราเข้าใจ บทบาท หน้าที่สำคัญของผู้จัดการ ที่ต้องสร้างผลงานร่วมกัน และการดูแลคน การอ่านคน การมอบหมายงาน การสื่อสาร เป็นกุญแจสำคัญของผู้จัดการทุกคน
3) หลายครั้งผู้จัดการได้เลื่อนขั้นเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญในสายงานตัวเอง
4) ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอดีต และขยันตั้งใจทำงาน มักจะคาดหวังสูงกับคนอื่น ทำให้สร้างความเครียดและความกดดันกับทีม
5) Soft Skills เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ของผู้จัดการ ในการดูแลทีม ดูแลพลังให้ทีม มีพลัง มีความสนุกในการทำงาน สามารถลดภาวะ Burnout ในการทำงานได้

ประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับ คือ...
1. ได้เข้าใจและเรียนรู้ความรับผิดชอบสำคัญของ Manager และสามารถพัฒนาไปใช้งานได้จริง
2. ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสาร และองค์ประกอบการสื่อสารที่สำคัญ Communication
3. ได้เข้าใจวิถีการทำงาน การสร้างเป้าหมาย และเข้าใจคน Understanding (Goals and People)
4. ได้เรียนรู้ กุญแจสำคัญที่ช่วยบริหาร และดูแลทีม Potential + Performance + Proactive
5. ได้เคล็ดลับการใช้ Strategy + System + Staff เพื่อบริหารงาน บริหารคนอย่างมีกลยุทธ์

สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้วคือ มีวิธีการดูแลตัวเอง ทั้งการสร้างความตั้งใจดี ในการเตรียมตัวในการทำงาน เคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
CUPS
- Communication
- Understanding (Goals and People)
- Potential + Performance + Proactive
- Strategy + System + Staff
CURE
- CARE (Self and Others)
- Attitude
- Relationship
- Empathy and Environment

ตั้งใจออกแบบคอร์สนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเติบโตให้เราทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง คนน่ารักในทุก ๆ วันนะคะ :)
ขอขอบคุณทุก ๆ คน ที่มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
ด้วยรักและปรารถนาดี ส่งรักให้นะคะ
ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

263 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที