Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 47 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสื่อสารโดยการเข้าใจธรรมชาติของสมองที่ชอบรับการสื่อสารแบบไหน ให้เราประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

เรียนรู้วิธีการสื่อสารด้านบวก ที่ WOW และ WORK ที่เราสามารถปรับใช้ได้กับกลุ่มคนที่เป็นทั้ง Introvert และ Extrovert

เรียนรู้และฝึกใช้เทคนิคการพูดด้วย Positive Keyword ที่ใช้ง่าย จดจำได้ และทำให้น่าประทับใจมากขึ้น

1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 47 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสื่อสารโดยการเข้าใจธรรมชาติของสมองที่ชอบรับการสื่อสารแบบไหน ให้เราประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

เรียนรู้วิธีการสื่อสารด้านบวก ที่ WOW และ WORK ที่เราสามารถปรับใช้ได้กับกลุ่มคนที่เป็นทั้ง Introvert และ Extrovert

เรียนรู้และฝึกใช้เทคนิคการพูดด้วย Positive Keyword ที่ใช้ง่าย จดจำได้ และทำให้น่าประทับใจมากขึ้น

ผู้สอน

ทวีวรรณ กมลบุตร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

105 รีวิว

13 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื้อหาหลักของคอร์ส
การสื่อสารในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน และพบว่า เราสูญเสียเวลาและทำให้การสื่อสารผิดพลาดมากกว่า 50%  ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างทีมงาน เข้าพบลูกค้า หรือในที่ประชุม  จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

หัวหน้างาน ผู้จัดการ และกลุ่มพนักงาน จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างให้เกิดทำงานร่วมกันให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน และเครื่องมือการสื่อสารที่ทรงพลัง ได้ถูกออกแบบมาในหลักสูตรนี้แล้ว ที่จะทำให้การสื่อสารง่าย มั่นใจ ได้ผล ชัดเจน เข้าใจตรงกัน และทำให้การทำงานได้ผลดีราบรื่น ที่สำคัญ เราสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) เรียนรู้การสื่อสารที่ได้ผลมากขึ้น โดยรู้ธรรมชาติของสมองที่ชอบรับการสื่อสารแบบไหน ให้เราประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น
2) เข้าใจการสื่อสารของผู้คนที่ใช้ชีวิตและมีวิถีการทำงานที่แตกต่างกันในปัจจุบัน รวมถึงมีวิธีการที่จะทำให้การสื่อสารได้ผล ได้ใจ ได้งานมากขึ้น
3) เรียนรู้วิธีการสื่อสารด้านบวก ที่ WOW และ WORK  ที่เราสามารถปรับใช้ได้กับกลุ่มคนที่เป็นทั้ง Introvert และ Extrovert
4) เรียนรู้และฝึกใช้เทคนิคการพูดด้วย Positive Keyword ที่ใช้ง่าย จดจำได้ และทำให้น่าประทับใจมากขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สนี้
1) พนักงานในองค์กรที่ต้องทำงาน สื่อสาร ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น ได้รับความร่วมมือมากขึ้น
2) พนักงานส่วนงานบริการลูกค้า ที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจน เข้าใจ ได้ใจ อ่อนโยนต่อผู้ที่เราติดต่อสื่อสารด้วย
3) พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารให้ชัดเจน เข้าใจ ได้ใจ ได้ผลงาน 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนที่เริ่มต้นเข้ามาทำงานในองค์กร หรือพนักงานที่มีประสบการณ์ ที่ต้องทำงานกับส่วนงานต่าง ๆ ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยค่ะ
ผู้เรียน ที่ต้องใช้การสื่อสารติดต่อกับผู้คน ในการทำงาน หรือกับลูกค้า ที่ต้องการใช้งานได้ทันที เข้ามาร่วมเรียนรู้ได้เลยค่ะ
ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้และนำไปใช้งานได้ทันที ในหน้างานที่เราต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้อย่างดีขึ้น ได้ผล ได้ใจมากขึ้น
เพื่อให้งานที่ต้องการ ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากขึ้น 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทวีวรรณ กมลบุตร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

105 รีวิว

13 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
40
4 ดาว
11
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by Asira Wijittongruang
Default
by TOKIN HRD
Img 0304
by Chayanit Sankla
82836277 10215242775136840 7682287309479215104 o
by กาญจนา คุ้มทรัพย์
Default
by รุจิรา โชติพงศ์ ฮิลล์
Default
by Salisa Detsanthie
Open uri20200330 28 2o8sf3?1585557835
by สุภาภรณ์ วัฒนาอุดมชัย
เข้าใจ
Open uri20200305 80144 1hu7mso?1583374240
by Suda Sanookteam
47deb869676127c28853970328825171
by Rachaneegorn Chaowalit
ชอบค่ะ ได้แง่คิดดีๆ
Default
by โหดมันฮา เมฆากวนกุจิง
?1559723259
by Jiang Knowledge
Default
by จิดาภา เซคเคย์
ผู้บรรยายพูดชัดเจน เข้าใจง่าย น้ำเสียงน่าฟัง เนื้อหามีประโยชน์มาก
Default
by Chattana Nilparuk
Default
by Thawach sawasdiworn
Default
by นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
ที่ว่ามีwork shopให้ฝึกปฏิบัติ ต้องไปดาวโหลดตรงไหนคะ
Default
by สราวุธ ศิริคำ
?1546746639
by Karnsinee Chaisrirattanakul
Default
by Chad Jaitiangtham
Default
by Surapun Nearmkum
11013236 10205878967068301 1441943938031065580 n
by Eve Thanyapath
Default
by มลฤทัย ธมั่นคง
อาจารย์สอนดี เนื้อหาดีมากค่ะ มีคำถามว่า เวลาอาจารย์บอกให้ทำการบ้าน มันคืออะไรนะคะ? รบกวนอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ อยากทำการบ้านตามที่อาจารย์แนะนำ
Chittima 2
by Chittima Charoensupachokkul
Default
by Cholnicha Chiangkam
Default
by b2b_test237 SkillLane
Default
by Kongsak Ratanapunlop
Default
by Firstfa Naja
Default
by Ratchaneewan Sittihay
Default
by Sumonchai Nuiprasit
Default
by Chadatharn Wongketsada
Default
by Panida Soontravaravit
Default
by ชัยวัฒน์ โยธคล
Default
by Wanida Downuea
Default
by Ploy Pojan
Default
by Nonthacha Jadrabieb
Default
by Pongpaphat Luangakelap
Default
by Piya Asavachaisatja
Default
by Sirikhwan Wangkiatkhachorn
1461001 185906094944211 1940845364 n
by Nitaya Kun
Default
by Samatachai Nualpun
Istockphoto 938285000 1024x1024
by Saowaluk Komlerd
Default
by Mayura Boonruk
Default
by Pemika Singkul
Default
by Jirapron Samutkeeree
Default
by Nattida Chomwijit
Default
by Chotirot Pumsuwan
Default
by Manida Sapsakul
Default
by Salisa Suanmul
Default
by วีรเมศวร์ ไพศาลพงษ์
Default
by learn Know
Default
by Siriporn THITISAGULWONG
Default
by ชัญนัน เมฆพยม
Default
by ปาริชาติ เฟื่องถิ่น
10399817 10207903421636827 2639071030845914366 n
by Suppavet Sripuak