Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

ได้เครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร

2,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

ได้เครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร

ผู้สอน

ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

270 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนรู้การรับฟังอย่างเข้าอก เข้าใจ ฟัง 80% พูดถามสะท้อน 20% และพร้อมให้การสะท้อน Feedback ผลงานการทำงาน เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ได้รับ Feedback รู้สึกอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างผลงาน และพัฒนาองค์กรให้แข็งแรง อาจจะยังไม่เพียงพอ การพัฒนาผู้จัดการ หัวหน้างานให้มีทักษะ Coaching และ Feedback จะช่วยให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม

โดยมีเครื่องมือการสนทนาในภาษาของการโค้ช กับหลักสูตร "Proactive Coaching and Effective Feedback with GREAT Model" จะได้เรียนรู้ การสร้างภาวะ FLOW เรียนรู้ทักษะสำคัญของการโค้ช และเครื่องมือฝึกได้ง่าย คือ GREAT Model ในระหว่างการเรียนรู้ ขอให้เตรียมสมุดจดประเด็นสำคัญ จะช่วยให้เรียนรู้และนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

หลักสูตรนี้ จะมีวิธีในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยระหว่างการสนทนาภาษาโค้ชกับทีมงาน สร้างพลังชีวิตให้มีความสุข สร้างผลงานให้ยอดเยี่ยม ได้เป้าหมายที่ภาคภูมิใจ มีพื้นที่ความสุขทั้งที่บ้านและที่ทำงาน การเดินทางสู่บทสนทนาการโค้ช จำเป็นต้องเรียนรู้ว่า การโค้ชคืออะไร มีภาษาของโค้ชอย่างไรบ้าง เรียนรู้บทบาทของโค้ชและผู้ได้รับการโค้ช เรียนรู้การได้รับการโค้ช ส่งผลต่อชีวิตอย่างไร เรียนรู้วิธีการสนทนา และการนำแนวคิดและวิธีการไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้ได้อย่างสมดุลและเกิดคุณค่าในการดำเนินชีวิต สามารถวางแผนการสื่อสาร การสอนงาน

ในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การรับฟังอย่างเข้าอก เข้าใจ ฟัง 80% พูดถามสะท้อน 20% และพร้อมให้การสะท้อน Feedback ผลงานการทำงาน เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ได้รับ Feedback รู้สึกอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

หลาย ๆ ครั้ง ที่ผู้จัดการ หัวหน้างาน ได้ให้ Feedback กับทีม และทำให้ทีมรู้สึกไม่สบายใจ ไม่ค่อยอยากรับ Feedback หรือบางที คนที่ได้รับ Feedback ก็จะรู้สึกท้อถอย หมดกำลังใจ หมดพลัง และ Feedback ที่ให้ไป อาจจะเป็นการทำร้ายผู้คนให้หมดพลังในการทำงาน ดังนั้น

หลักสูตรนี้ ปัญหาดังกล่าว จะได้รับการเรียนรู้ใหม่ ที่จะทำให้การให้ Feedback ซึ่งเป็นศิลปะในการสื่อสารและทำให้คนรับ Feedback รู้สึกอยากจะรับ Feedback และนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น
และในช่วงสุดท้าย ได้นำเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองให้เป็น Adaptive Leadership มาเติมให้ในหลักสูตรนี้เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังได้มากขึ้นนะคะ

ครู A
ทวีวรรณ กมลบุตร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

270 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที