Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 24 นาที

พัฒนา Talents ไปสู่ Successor เพื่อให้องค์กรเติบโต พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการส่งต่อและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นต่อรุ่น

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 24 นาที

พัฒนา Talents ไปสู่ Successor เพื่อให้องค์กรเติบโต พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการส่งต่อและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นต่อรุ่น

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

ผู้สอน

ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

263 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายคอร์สเรียน
ความท้าทายในปัจจุบันขององค์กรนั้นมีมากมาย ซึ่งอาจจะทำให้บางองค์กรจัดแผนการเพื่อรับมือไม่ทัน และอาจผลให้คนเก่งที่มีประสบการณ์สูง หรือคนที่เชี่ยวชาญออกไปจากองค์กรโดยไม่ทันได้ส่งมอบความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดดี ๆ ที่เป็นกลยุทธ์และเคล็ดลับให้กับคนที่จะมารับตำแหน่งต่อได้เรียนรู้

อีกความท้าทายคือในปัจจุบันประเทศไทยอยุ่ในยุคของคนสูงอายุ คนเก่งที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเริ่มพากันเข้าสู่วัยเกษียณ สิ่งที่เป็นความท้าทายคือ ความเก่ง ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ หากไม่ได้ถ่ายทอด ส่งต่อให้รุ่นถัดไป จะทำให้องค์กรสะดุด และอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน ทีม และต่อลูกค้า

คอร์สเรียน "Job Shadowing สร้างและพัฒนา Talents ให้องค์กร" จะช่วยให้คนที่เป็น Shadow ได้ฝึกฝน พัฒนาเพื่อพร้อมเป็นตัวจริง และทำงานได้อย่างมืออาชีพ เพราะความสำเร็จขององค์กรคือการสื่อสารและการส่งต่อประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้องค์กรการเติบโต แข็งแกร่ง และยั่งยืน

หน้าที่ของ Owner หรือ ผู้บริหารเจ้าของตำแหน่ง หรือ ผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งในงานนั้น ถือเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญ Owner จึงต้องมีบทบาทในการช่วยพัฒนา ถ่ายทอดความรู้และแนวทางการทำงานให้ Shadow ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ให้สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ต่อได้

การเตรียมพร้อมจะทำให้ในอนาคต Shadow พัฒนาไปเป็นผู้บริหารต่อจาก Owner ได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของคอร์สนี้ นั่นคือการพัฒนา Successor ให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ วิธีการทำงาน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เส้นทางของโปรแกรม Job Shadowing สร้างและพัฒนา Talents ให้องค์กร
- ช่วยให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีวิธีในการส่งต่อความรู้ให้ Talents
- ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์สำคัญให้ผู้สืบทอดตำแหน่ง Successor
- ช่วยพัฒนา Talent ให้เพิ่มขึ้น พร้อมสืบทอดการทำงาน
- ช่วยให้ผู้ที่กำลังออกจากองค์กร ที่มากด้วยคุณค่าในการทำงานและประสบการณ์ได้ส่งต่อแนวคิด เคล็ดลับต่าง ๆ ให้ผู้รับตำแหน่งคนถัดไปได้
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการส่งต่อและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นต่อรุ่น

A เชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้จะช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ของหลักสูตร Job Shadowing สร้างและพัฒนา Talents ให้องค์กร ที่ทำให้เข้าใจง่าย จดจำได้ และนำไปใช้ได้ทันทีนะคะ ชวนมาพัฒนาสร้างภาวะผู้นำด้วยกันนะคะ
ครู A

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

263 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที