Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 12 นาที

เคล็ดลับ และเทคนิคดี ๆ ในการรับฟังผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 12 นาที

เคล็ดลับ และเทคนิคดี ๆ ในการรับฟังผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

ผู้สอน

ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

268 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการฟังที่สามารถสังเกต รับรู้ทั้งเนื้อหาการสื่อสาร อารมณ์ รวมถึงวิธีคิดต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่งดงามให้เติบโต

หลักสูตร 8 Tools Active Listening & Capturing Keyword

การฟังเป็นทักษะที่สำคัญที่เราใช้ทุกวันในการสื่อสาร รับฟังผู้คนตลอดเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน โดยเฉพาะในชีวิตการทำงาน การฟังจะช่วยให้เราได้รับรู้ทั้งเนื้อหาในการสื่อสาร รวมถึงประสบการณ์ของผู้คนที่บอกเล่าผ่านเรื่องราวในการติดต่องาน หรือในการประชุม และถ้าเราสังเกตจะพบว่าทุกการสื่อสารมีเนื้อหาการสื่อสาร และได้แนบอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด การรับรู้ และความเชื่อของแต่ละคนมากับเรื่องราวที่เรากำลังรับฟังอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตร 8 Tools Active Listening & Capturing Keyword ได้ออกแบบให้มีเครื่องมือที่ง่ายในการเรียนรู้ ฝึกทักษะการฟัง ที่สามารถสังเกต รับรู้ทั้งเนื้อหาการสื่อสาร อารมณ์ รวมถึงวิธีคิดต่าง ๆ ที่เพื่อให้เราได้รับฟัง ได้นั่งตรงนี้ เพื่อคนตรงหน้าได้อย่างอ่อนโยน สิ่งที่จะได้รับที่เป็นประโยชน์ของการฟังที่ชัดเจนคือ ความสัมพันธ์ของเราจะดีขึ้น ทั้งคนในองค์กรที่เราทำงานด้วย ทั้งหัวหน้างาน ทีมงาน เพื่อนร่วมงาน รวมถึงยังสามารถรักษาดูแลความสัมพันธ์คนในครอบครัว เพื่อเพิ่มระดับความเข้าอกเข้าใจ ช่วยดูแลปัญหาของคนสำคัญของเราได้อย่างดีด้วยนะคะ

การฟังช่วยสร้างความสุข และเป็นจุดเริ่มต้นง่าย ๆ ที่จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่งดงามให้เติบโตนะคะ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

268 รีวิว

31 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
 • Certified Strengths Coach (GALLUP)
 • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
 • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by APISAK PRAEJARERN
Default
by พรอรุณ อ้วนถาวร
Open uri20210215 19811 18spobg?1613354970
by พิมพ์ชไม ห้องทองแดง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที