คอร์สแพ็กเกจ Digital Capability Series ซีรีย์พัฒนาขีดความสามารถทางดิจิทัล
Shift digital mindset 1648462974 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
The essential digital skills 1 1685098625 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Unplugged digital literacy 1 1685098698 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d


คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ข้อมูลจาก Forbes บอกว่าองค์กรกว่า 84% ไม่ประสบความสำเร็จในการทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น นอกจากนั้นการสำรวจของ A recently published Harvey Nash/KPMG CIO Survey ยังพบว่ามีองค์กรเพียง 18% นั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้หลายองค์กรล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ Digital Economy ข้อมุลจาก techtarget องค์กรที่ให้คำแนะนำด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น บอกเหตุผลของความล้มเหลวไว้ 6 ข้อ ซึ่งเหตุผลแรกคือ Lacking the correct mindset หรือ การมีกรอบความคิดที่ไม่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลง มีผลให้การทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น มีประสิทธิภาพต่ำ ต้นทุนสูง และล้มเหลวได้ พนักงานและผู้คนส่วนใหญ่มักไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง นั่นเพราะพวกเขายังไม่เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การสร้างความตระหนักรู้ สร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลง เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่องค์กรคาดหวัง เป็นสิ่งที่องค์กรในยุคนี้ต้องเข้าใจและหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้พัฒนาวุฒิภาวะทางดิจิทัล ซึ่งเป็นผลลัพธ์สำคัญของการมีกรอบความคิดทางดิจิทัลที่ถูกต้อง
2. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดทางดิจิทัลของตนเอง
3. เข้าใจบริบทหรือสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงสามารถปรับตัวให้สอดคล้องและสร้างประโยชน์จากบริบททางดิจิทัลได้
4. ได้แนวทางการพัฒนากรอบความคิดทางดิจิทัลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
5. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลอดจนมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ
6. ปรับความคิดให้ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย ไม่หยุดเรียนรู้เพื่อเปิดรับโอกาสใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงานทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมาก่อน

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก