Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 41 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ได้เครื่องมือในการสร้างแคมเปญการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 41 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ได้เครื่องมือในการสร้างแคมเปญการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญของผู้นำองค์กร ในยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ปฏิเสธไม่ได้ว่าในบริบทปัจจุบัน “ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง” มีอิทธิพลสำคัญต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กรอย่างมาก วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งการระบาดของโควิด10 สงครามยูเครน-รัสเซีย ที่ดูเหมือนจะยังไม่จบสิ้น อีกทั้งสงครามการค้า วิกฤตเศรษฐกิจ เงินเฟ้อที่มาจากทั้ง Positive demand Shock และ Nagative Supply Shock ที่หนักหนากว่าประวัติศาสตร์ครั้งใดๆ ยังไม่รวมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ภาวะโลกรวน ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ส่งผลให้โมเดลการดำเนินธุรกิจเปราะบางและเสี่ยงที่จะถูกทดแทนได้ง่ายขึ้น โอกาสการล่มสลายของธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันจึงมากขึ้น

เมื่อความอยู่รอด และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ถูกท้าทายอย่างมากจากปัจจัยภายนอกที่กล่าวมา การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อรักษาเสถียรภาพ และเสริมสร้างความคล่องตัวในการขับเคลื่อนองค์กรในเศรษฐกิจดิจิทัล รวมไปถึงสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต “Change Management” จึงเป็นทักษะที่สำคัญของผู้นำองค์กร ในยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบัน
2. เข้าใจภาพรวม และกระบวนการในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
3. สามารถวิเคราะห์ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
4. ได้แนวคิดการรับมือกับอุปสรรคและหลุมพลางที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลง
5. เข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
6. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ Project Manager และ ทีมสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
7. ได้เครื่องมือในการสร้างแคมเปญการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ประกอบการ , เจ้าของธุรกิจ
2. ผู้บริหาร
3. ผู้จัดการสายงาน
4. หัวหน้างาน
5. ทีมสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ใดมาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by รังสฤษฎ์ ศรีประเสริฐภาพ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที