Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 33 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 33 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้บริการลูกค้า

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Digital Literacy คือ ความสามารถในการค้นหา, ประเมิน, ใช้และแบ่งปันข้อมูลทางดิจิทัล รวมไปถึงสร้างสินทรัพย์ทางดิจิทัลทุกรูปแบบ (ภาพ, วิดีโอ, ข้อความ) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในยุคนี้ เพราะหากจะยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน จำเป็นอย่างมากที่คนทำงานต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งหากถ้าคนในองค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานได้อย่างมั่นใจ สื่อสารแลกเปลี่ยนจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีได้ และที่สำคัญสามารถจัดการความปลอดภัยและการป้องการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ ย่อมสะท้อนถึงความพร้อมของการทรานฟอร์มองค์กรไปสู่ Digital Economy ที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้บริการลูกค้า ที่สำคัญยังทำให้เกิดการลดต้นทุนในหลายมิติด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวให้ทันการทำงานในอนาคต
2. สามารถระบุเทคโนโลยีที่ต้องเรียนรู้ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบได้
3. ได้แนวคิดและกรอบที่ทำให้สามารถวางแผนการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของตัวเองได้
4. เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานทั้งส่วนตัวและทีม
5. สามารถต่อยอดและนำไปสู่การสร้างสินทรัพย์ทางดิจิทัลที่สร้างคุณค่าใหม่ๆ ในการทำงาน
6. เพิ่มความพร้อมทางดิจิทัลให้กับองค์กรในการทำงานดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงานทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
คอร์สนี้เป็น 1 ในคอร์สต่อเนื่อง “Digital Capability Series – ซีรีย์พัฒนาขีดความสามารถทางดิจิทัล”
1. Shift Your Digital Mindset (ปรับความคิดคลิกดิจิทัล) คลิก
2. The Essential Digital Skills (ทะยานสู่การทำงานในโลกอนาคตด้วยทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล) คลิก
3. Unplugged Digital Literacy (ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Arkorn Chuaykeaw

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที