Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 18 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้การใช้ 2 แอป(ไม่)ลับ ที่จะทำให้ห้องเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ

สอนการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพ มาตรฐานระดับสตูดิโอง่ายๆ ด้วย OBS

จัดทำโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 18 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้การใช้ 2 แอป(ไม่)ลับ ที่จะทำให้ห้องเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ

สอนการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพ มาตรฐานระดับสตูดิโอง่ายๆ ด้วย OBS

จัดทำโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การการสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่ทรงพลัง ที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยการให้คนเข้าถึงความรู้ได้แบบไม่จำกัดได้ไม่ยาก

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้รูปแบบการทำงานในปัจจุบันและในอนาคตเปลี่ยนไป
Remote Working การทำงานจากที่ไหนก็ได้ เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด วันนี้เราทำงานด้วยกันแต่ไม่เจอตัวกัน
หลายองค์กรทั่วโลกมีนโยบายชัดเจนว่าแม้โควิด-19 จะเบาลง ก็ยังคงให้พนักงานทำงานแบบ Hybrid จะเลือกทำงานจากที่บ้าน ร้านกาแฟ
หรือจะเข้าออฟฟิศก็ได้ แต่การพัฒนาและเรียนรู้ก็ยังจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เราจึงเห็นการเรียนรู้แบบผสมผสานมากขึ้น (ฺBlended Learning)
การสร้างห้องเรียนออนไลน์จึงเป็นอาวุธสำคัญของนักจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพราะถ้าสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่ทรงพลังแบบมืออาชีพได้
คุณก็ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการให้คนเข้าถึงความรู้ได้แบบไม่จำกัดได้ไม่ยาก "Welcome to the Knowledge Economy"

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รู้และเข้าใจกระบวนการและหลักคิดสำคัญในการออกแบบหลักสูตรออนไลน์
2. สามารถเดินเนื้อหาแบบ Micro Learning (สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เอาไปใช้ได้ทันที)
3. เข้าใจการกำหนดบทบาทคนที่เกี่ยวข้องในห้องเรียนออนไลน์ของเรา
4. สามารถนำกิจกรรมพิ้นฐานที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลาไปใช้ได้ทันที
5. 10 เกมกิจกรรม ที่ทำให้ห้องเรียนออนไลน์สนุกและน่าติดตาม
6. เรียนรู้การใช้ 2 แอป(ไม่)ลับ ที่จะทำให้ห้องเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. พิมพ์เขียวการ setup อุปกรณ์ทั้งแบบพื้นฐานและมืออาชีพ
8. สอนการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพ มาตรฐานระดับสตูดิโอง่ายๆ ด้วย OBS

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. HRD : Human Resource Development
2. L&D Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้)
3. Training Staff (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในองค์กร)
4. ครู อาจารย์ ที่ต้องสอนออนไลน์
5. Line Manager & Management Level (ผู้จัดการ ผู้บริหารที่มี Passion ในการพัฒนาทีม)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้มาก่อน เพราะหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ 0 จนถึง 100

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที