Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เครื่องมือบริหารผลงานที่ HRD และ Line Manager ต้องรู้

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เครื่องมือบริหารผลงานที่ HRD และ Line Manager ต้องรู้

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

19 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

19 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก


คำอธิบายคอร์สออนไลน์
องค์กรคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า‼️ พนักงานประเมินผลงานได้เกรด E 10 ปีต่อเนื่องกัน แต่บริษัทฯ ไม่มีมาตรการอะไรเลย จนพนักงานคนนั้นเกษียณ
แล้วจะทำอย่างไรถ้าพบว่าพนักงานมีผลงานต่ำอย่างต่อเนื่อง?? PIP (Performance Improvement Program) โปรแกรมพัฒนาพนักงานที่มีผลงานต่ำ
เครื่องมือบริหารผลงานที่ HRD และ Line Manager ต้องรู้‼️ เพราะการบริหารผลงาน = การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรโดยตรง

จะปล่อยไว้ หรือไล่ออก เมื่อพนักงานทำผลงานต่ำต่อเนื่อง
“การให้โอกาส และพัฒนา” อย่างเป็นระบบ
คงจะเป็นคำตอบในใจของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) หลายคนมากกว่า

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รู้และเข้าใจหลักคิดสำคัญในการบริหารผลงานในยุคดิจิทัลที่ต้องยืดหยุ่นและมีเป้าหมายชัดเจน
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือบริหารผลงานพนักงานแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เข้าใจบทบาทของตนเองทั้ง HRD และ Line Manager ในการพัฒนาพนักงานที่มีผลงานต่ำ
4. เข้าใจกระบวนการตลอดจนสามารถเริ่มใช้ PIP (Performance Improvement Program) โปรแกรมพัฒนาพนักงานที่มีผลงานต่ำในองค์กรได้
5. สามารถกำหนดเกณฑ์ "ผลงานต่ำ" เพื่อคัดกรองพนักงานเข้าสู่โปรแกรมพัฒนาพนักงานที่มีผลงานต่ำได้
6. สามารถออกแบบ "ข้อตกลง" หรือ "มาตรการ" พนักงานที่ไม่ผ่านการประเมินผลจาก โปรแกรม PIP ได้อย่างสร้างสรรค์และไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน
7. สามารถออกแบบแผนพัฒนาพนักงานที่มีผลงานต่ำ "รายบุคคล" ได้ถูกต้องตามหลักการ
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ PIP (Performance Improvement Program)
9. ลดเวลาในการลองผิดลองถูก ของการสร้างโปรแกรมพัฒนาพนักงานที่มีผลงานต่ำในองค์กร
10. โปรแกรม PIP (Performance Improvement Program) จะทำให้ ROI ในการจ้างงานพนักงานสูงขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. HRD : Human Resource Development
2. L&D Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้)
3. Training Officer (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในองค์กร)
4. Line Manager & Management Level (ผู้จัดการ ผู้บริหารที่กำลังเจอปัญหาในการพัฒนาผลงาน)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้มาก่อน แต่หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคนมาบ้างก็จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

19 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

19 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ดวงกมล อนันต์วัชรกุล
Default
by กมลฉัตร คูประเสริฐ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที