Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 1 นาที

พัฒนาภาวะผู้นำไปสู่ระดับที่องค์กรและโลกคาดหวังได้

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 1 นาที

พัฒนาภาวะผู้นำไปสู่ระดับที่องค์กรและโลกคาดหวังได้

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การเปลี่ยนอย่างเฉียบพลันในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายรายวัน แน่นอนว่าความท้าทายนี้ถูกส่งต่อไปยังพนักงานในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทำให้คนทำงานต้องเผชิญกับแรงกดดัน จนเกิดความเครียดสะสม นำไปสู่ ภาวะหมดไฟ และ สภาวะทิ้งใจแต่ไม่ทิ้งตัว (ตัวไม่ออกแต่ใจไปไกลแล้ว) ทั้งหมดนี้สะท้อนไปถึง ผลผลิต (Productivity) ขององค์กรที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และแน่นอนว่าสภาวะเหล่านี้ ผู้นำไม่สามารถใช้ “อำนาจ” แก้ไขได้ แต่เป็นปัญหาที่ต้องใช้ “หัวใจ”
งานวิจัยของ Gartner องค์กรที่ให้คำปรึกษาระดับโลก ระบุว่า 90% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า Human Leadership หรือผู้นำที่ใช้หัวใจ และมีความเป็นมนุษย์ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ข้างต้นได้ และ ผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ คือ วิวัฒนาการของผู้นำในอนาคต ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคนเก่ง (Talent) ในองค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้ความท้าทายพื้นฐานที่ผู้นำในศตวรรษที่ 21 ต้องเจอ
2. ตระหนักรู้ว่า อำนาจ ไม่สามารถสร้างทีม และ ขับเคลื่อนทีมได้อีกแล้ว แต่เป็นความเข้าใจและความใส่ใจ ที่จะขับเคลื่อนคนไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กร
3. สามารถวาง Roadmap ในการพัฒนาภาวะผู้นำไปสู่ระดับที่องค์กรและโลกคาดหวังได้
4. เข้าใจ Concept และเห็นความแตกต่างของ Human Leadership กับภาวะผู้นำแบบดั้งเดิม
5. สามารถพัฒนา Human Leadership ในตัวเองจาก 3 องค์ประกอบของผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์
6. สร้าง Mindset ชุดใหม่ในการเป็นผู้นำใน B-A-N-I World (ความสำเร็จเปราะบางขึ้น-ความกังวลจากทั่วสารทิศ-คาดเดายาก-คลุมเครือ)

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้บริหาร
2. ผู้จัดการ
3. หัวหน้างาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ใดมาก่อน แต่หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำในองค์กรจะทำให้เรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที